Tuntud jutlustaja Franklin Graham rääkis telesaates «The Ingraham Angle», et Ameerika Ühendriigid on sedavõrd lõhenenud, et ta ei usu, et see riik võiks taas ühtseks saada. Tema hinnangul on vaen kristlaste vastu avalikus ruumis lausa uskumatult suur.

«Minu arvates me oleme sellel maal moraalses vabalanguses. Ainus lootus meie maa jaoks on minu arvates Jumal. Et see juhtuks, peame Tema ette tulema kahetsuses, pöörduma oma pattudest ja panema oma usu ja lootuse Tema Pojale Jeesusele Kristusele. Ja ma arvan, et kui me seda teeme, siis Jumal kuuleb meie palveid ja Ta tervendab selle riigi,» ütles Franklin Graham.

«Inimesed küsivad mu käest, kuidas tuua meie riik taas kokku,» jätkas Graham. «Ma ei usu, et me riik saab kunagi taas ühtseks. Minu arvates oleme me nüüd niivõrd lõhenenud ja see läheb ainult hullemaks. Ja see vaen kristlaste vastu, mida näeme avalikus ruumis nii paljude poolt, on uskumatu.»

Graham lisas, et ta ei kavatse taganeda, vaid jätkab inimestele kuulutamist, et Jumal armastab neid, hoolib neist ja et Jeesus on surnud nende pattude pärast.