Vene Õigeusu Kirik katkestas möödunud nädalal armulauaosaduse Küprose õigeusukiriku peapiiskopi Chrysostomosega, kes tunnustas Konstantinoopoli algatusel loodud Ukraina uut õigeusukirikut, mida Moskva patriarhaat nimetab skismaatiliseks. Kolmapäeval avaldas suurem osa Küprose Püha Sinodi liikmetest – üheksa kuue vastu – peapiiskopi otsusele sisuliselt toetust, ent samas on Küprose piiskopid Ukraina küsimuses selgelt lõhenenud.

Ukraina uut, 2018. aastal asutatud kirikut on tunnustanud Konstantinoopoli patriarhaat, Aleksandria patriarh (ilma Püha Sinodi otsuseta), Kreeka õigeusukirik (v.a üksikud piiskopid) ja nüüd ka Küprose peapiiskop. Moskva patriarhaat on katkestanud nendega armulauaosaduse, sest peab Ukraina skismaatikute baasil loodud kirikut endiselt skismaatiliseks ja näeb legitiimsena üksnes Ukraina Õigeusu Kirikut eesotsas Kiievi ja kogu Ukraina metropoliidi Onufriga.

Küprose kiriku Püha Sinod otsustas täna «peapiiskopi otsusele mitte vastu seista», kuid deklareeris seejärel, et «loodab näha laiemaid konsultatsioone, kus igaüks saab kaasa töötada ületamaks praegust kriisi, mis ähvardab lõhestada Jeesuse Kristuse Kiriku.»

Küprose peapiiskopi otsust, mille ta langetas juba mõnda aega tagasi ilma Püha Sinodiga nõu pidamata, kritiseerisid oktoobrikuus erakordselt teravas toonis Limassoli metropoliit Athanasios, Kykkose metropoliit Nikiforos, Tamasose metropoliit Isaias ja Amathountose piiskop Nikolaos.

Püha Sinodi tänase otsuse kohta ütles Kykkose metropoliit Nikiforos: «See otsus ei ole meile siduv. Meil õigeusus on näiteid, kus vaid üks ei nõustunud ja mõisteti pärast õigeks: Püha Markus Eugenikos. Ta ei nõustunud ja ei kirjutanud alla kontsiili otsusele, kuigi kõik teised kirjutasid. Ajalugu andis talle õiguse ja 1484. aastal Ferrara-Firenze kirikukogu [otsuste aktsepteerimine] annulleeriti ja Markus Eugenikosest sai meie Kiriku pühak.»

Ka Tamasose metropoliit Isaias on teatanud, et ta ei aktsepteeri mitte ühtki otsust, millega tunnustatakse Epifanius Dumenkot ja Ukraina skismaatikuid.

Vene Õigeusu Kiriku välissuhete osakonna juhi metropoliit Illarioni hinnangul on Küprose kiriku Püha Sinodi otsusega mitte nõustunud piiskopid keerulises olukorras – ühelt poolt tahaksid nad säilitada ühtsust ja rahu, kuid austus püha pärimuse ja kirikukaanonite vastu ei luba neil osaleda skismaatikute tunnustamises.