MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 63 protsenti inimestest hääletaks selle poolt, et abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks.

Rahvahääletusel osalemise kohta küsiti: Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahvahääletus küsimuses: «Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?», kas Teie osaleksite hääletusel? Rahvahääletusel osaleks 75% vastajatest, 18% ei osaleks ning 7% vastas «Ei oska öelda». 

Kui vastaja ütles osalemise kohta «Jah», siis küsiti veel järgmine küsimus: Kuidas Teie vastaksite sellel rahvahääletusel küsimusele: «Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?» 63% vastaks küsimusele «Jah» ning 37% vastaks «Ei».  

Seisukohad rahvahääletuse küsimuses eristavad selgelt koalitsioonierakondade toetajaid, kellest enamus vastaks küsimusele «Jah», opositsioonierakondade ja Eesti 200 toetajatest, kellest enamus vastaks küsimusele «Ei».

Küsitluse viis 17.–23. novembrini 1000 Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Norstat Eesti AS.

Loe lähemalt siit.