Ukraina ülemraadas on läbinud esimese lugemise eelnõu, mis keelustab Ukraina Õigeusu Kiriku, mis varem kuulus Moskva patriarhaadi koosseisu, ent kuulutas end 2022. aasta kevadel välistest keskustest sõltumatuks.

Ukraina Õigeusu Kirikusse kuulub 12 000 kogudust ja miljoneid usklikke. Riigi väidetavalt suurima kiriku keelustamine on tekitanud rahustust välismaal, eriti mitmetes kristlikes organisatsioonides.

Nii näiteks väljendas tõsist muret UÕK võimaliku keelustamise pärast Kirikute Maailmanõukogu.

19. oktoobril läbis eelnõu nr 8371 Ukraina parlamendis häältega 267 : 15 esimese lugemise.

Rahvasaadik Oleksandr Dubinskõi arvates ei minda selle seaduseelnõuga lõpuni, sest enne sekkub usuvabaduse kaitseks Euroopa Komisjon.

Kuid UÕK Sumõ ja Ohtõrka metropoliidi Eulogi sõnul on Ukraina valitsus saanud kinnituse Washingtonist, et sellele sammule vaadatakse läbi sõrmede.

Ukrainas tegutseb ka teine õigeusukirik, mis sai 2019. aastal autokefaalia ehk iseseisvuse Konstantinoopoli patriarhilt. Seda kirikut on seni tunnustanud vähesed ortodoksikirikud erinevalt metropoliit Onufri juhitud Ukraina Õigeusu Kirikust, mida peetakse kanooniliseks.

Kiievi ja kogu Ukraina kanoonilise kirikupea metropoliit Onufri sõnul mis ka ei juhtuks, «me armastame ikka igaüht, me armastame Jumalat, me armastame oma maad, meie inimesi, meie valitsust, meie armeed, me armastame kõiki inimesi. Ja palvetame nende eest.»