Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuvalitsus on teinud ettepaneku korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka.

Kuigi usuvabadus kuulub Eesti Vabariigis ja teistes demokraatlikes riikides kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides taasiseseisvumisest tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist, tõdeb EELK konsistoorium.

Kõik senised pingutused tagada usundeid käsitleva õppeaine lülitamist kohustuslike õppeainete hulka on haridusbürokraatlikel ettekäänetel või poliitilise tahte puudumise tõttu liiva jooksnud. Selle tulemusena on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on kas puudulik või suisa olematu.

Kirikuvalitsuse hinnangul on aeg küps muuta riiklikke õppekavasid selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet.

Usundiõpetus on oma olemuselt mittekonfessionaalne, s.t lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.

«Olukorras, kus inimeste loomupärane religioossus ei ole kuhugi kadunud, on vastutustundetu jätta iga uus põlvkond riikliku hariduspoliitika tulemusena teadlikult ilma usualastest teadmistest ja vastavast haridusest,» tõdes peapiiskop Urmas Viilma hiljuti peetud advendikõnes.

Vaimulikele saadetud kirjas kutsus kirikuvalitsuse liige ja piiskop electus Marko Tiitus jagama infot kirikuvalitsuse algatuse kohta.

«Kutsume üles jagama petitsiooni koguduste ja kiriku allasutuste meediakanalites (kodulehtedel, listides, sotsiaalmeedias). Palume, et vaimulikud pööraksid oma advendi- ja jõulukõnedes sobilikul viisil algatusele tähelepanu ning kutsuksid inimesi sellega liituma. Kasutagem oma võimalusi kodanikena, et aktiivselt seista religioonialase hariduse eest meie ühiskonnas,» märkis ta.

Allkirja petitsiooni toetuseks saab anda siin.