Soome evangeelse-luterliku kiriku piiskoppide kogu arutab 12. märtsil kirikukogule ettepaneku tegemist, millega soovitakse tunnustada homoseksuaalsete paaride liite ning võimaldada nende kiriklikku laulatamist. Kavas on kehtestada kirikus võrdsena kaks abielukäsitust. Kogudustele tahetakse panna kohustus tagada homoliitude «laulatamine».

Asjakohase dokumendi seletuskirjas märgitakse, et «kirikus valitsevate erimeelsuste juured on abieluga seotud põhimõtetes, aga ka inimkäsituses ja arusaamises Piiblist. Erinevate arusaamade lähem uurimine osutab, et praegu kehtiva (kristliku) abielukäsituse taotluseks ei ole diskrimineerida ning samasooliste abielude toetajad ei soovi tühistada Piiblit ega kiriku traditsiooni.»

Piiskoppide kogul on kavas teha kirikukogule ettepanek kehtestada kirikukorras (kirkkojärjestys) paralleelsed abielukäsitused, millest ühe puhul mõistetakse abielu mehe ja naise liiduna ning teise puhul – vastavalt riiklikule «homoabielusid» võimaldavale seadusele – kahe inimese liiduna. Vaimulikel lubatakse lähtuda ühest või teisest käsitusest.

Kuna kaks abielukäsitust kehtestatakse võrdsena, ei anta vaimulikele mitte õigust keeldumiseks südametunnistusega vastus oleva liidu laulatamisest, vaid õigus valida, kumba käsitust järgitakse. Kogudustele pannakse ühtlasi kohustus võimaldada homoliitude laulatamist ning selle õiguse peab tagama koguduse juhtiv vaimulik (kirkkoherra).

Piiskoppide kogu ettepaneku teostumiseks on vajalik kirikukogu liikmeskonna 75-protsendiline toetus. Pärast hiljuti toimunud kirikukogu valimisi arvatakse, et käesolevas koosseisus puudub muudatuse teostamiseks vajalik toetus. Soome evangeelne-luterlik kirik tunnistab praegu abieluna mehe ja naise liitu.

Piiskoppide kogu on kehtestanud palvuse korra, mida võib homopaari «eest ning nendega koos» pidada. Paljud kogudused on teatanud valmisolekust juba nüüd kasutada nende kirikuhooneid homopaaride «laulatamiseks». Ehkki kirikukord võimaldaks taolist «laulatust» toimetanud vaimulikku karistada, ei ole toomkapiitlid seda teinud.