Psalmi alguses olev heebreakeelne muusikajuhis «vilepillidel mängida» on Septuagintas tõlgitud väljendiga «temast, kes saab pärandi». Hippolytus ütleb, et see väljend viitab kirikule, kes ...

Psalm 4 on ahistatu abipalve Jumalale. Tagakiusatu näeb elu õiges valguses, hoidudes ise langemast vihasse ja kalkusesse. Sellepärast kutsub ta oma tagakiusajaid usaldama Issandat: «Värisege, ...

Psalmi pealkiri räägib Taaveti olukorrast selle palve kirjutamise ajal, kui ta põgenes oma poja Absalomi eest. Tekstis tajutav ahistus on tingitud Taaveti hädast ja kimbatusest. Aga siiski juhib ...

Pealkiri «Kristus Psalmides» ütleb selle teose kohta ära kõige olulisema. Minu eesmärgiks on anda eksegeetiliselt põhjendatud selgitus, kuidas tõlgendati Psalme Uues Testamendis ja varases ...
Rohkem