Ateena Areopaagil pidas Paulus kreeka õpetlastele kõne. Ta lõpetas oma jutluse sellega, et ükskord äratab Jumal kõik surnud ning mõistab kõigi inimeste üle kohut (Ap 17:31): «Sest ta on ...

Matteuse evangeeliumis on jäädvustatud sündmus, milles Jeesus viitab psalmi sõnadele (Ps 8:3): «Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma ...

Psalmi alguses olev heebreakeelne muusikajuhis «vilepillidel mängida» on Septuagintas tõlgitud väljendiga «temast, kes saab pärandi». Hippolytus ütleb, et see väljend viitab kirikule, kes ...

Psalm 4 on ahistatu abipalve Jumalale. Tagakiusatu näeb elu õiges valguses, hoidudes ise langemast vihasse ja kalkusesse. Sellepärast kutsub ta oma tagakiusajaid usaldama Issandat: «Värisege, ...

Psalmi pealkiri räägib Taaveti olukorrast selle palve kirjutamise ajal, kui ta põgenes oma poja Absalomi eest. Tekstis tajutav ahistus on tingitud Taaveti hädast ja kimbatusest. Aga siiski juhib ...

Pealkiri «Kristus Psalmides» ütleb selle teose kohta ära kõige olulisema. Minu eesmärgiks on anda eksegeetiliselt põhjendatud selgitus, kuidas tõlgendati Psalme Uues Testamendis ja varases ...
Rohkem