Kõik on kutsutud, aga vähesed kogunevad armuauale. Miks? Igal juhul ei ole see Jumala süü, kui meie loobume söömaajast. Tema lunastuse pidulaud on kaetud kõigile, aga Ta ei sunni mitte kedagi sööma ega jooma. Kui keegi jätab tulemata ja kõnnib näljasena, siis võib ta ainult ennast süüdistada. Pulmapeo saal on siin ja sina oled auline külaline. Tunne rõõmu, et sa oled nende väheste seas, kes on kutsele vastanud.

Usupuhastuspühal meenutatakse küllap paljudes protestantlikes kogudustes reformatoorseid loosungeid nagu solus Christus (ainult Kristus), sola Scriptura (ainult Pühakiri), sola fide (ainult usk), sola gracia (ainult arm) ja ecclesia semper reformanda est (kirik uueneb pidevalt). Nende kordamise abil saab luterlik või evangeelne identiteet taas kinnitatud. Aga küsigem: mis kasu on sellest meie hingeõndsusele? Kas see viib meid taevasse?

Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja ainult Temal on meelevald patte andeks anda. “Mu laps, sinu patud on sulle andeks antud.” See on tänane sõnum meile, kes me oleme teadlikud oma eksimustest ja kahetseme neid ning tahame uskuda ja loota, et Jumal on meie poolt, aga mitte meie vastu. Jeesus tervendab meid vaimsest halvatusest, tõstab välja masendusest ja kingib rõõmu elust.

Kiriku uuenemise ja uute teede ehitamise loosung ei pruugi olla Jumala Vaimu, vaid Vastase vaimu sisendus. See, kes ütles aegade alguses Jumalale: „Ma ei teeni sind!“ ja keda nimetatakse valede isaks, külvab Jumala rahva sekka lõhesid, segadust ja uskmatust. Tema aeg on piiratud ja hakkab lõppema, ent seda marulisemaks muutub ta tegevus. Jumala kirikust on saanud tõeline lahinguväli, kus valitseb sõjale iseloomulik segadus. Ei või kindel olla, kes on omad ja kus asub vaenlane. Hägustuvad arusaamad sellest, mis on õige ja hea ning mis on Jumala tahe.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik väljendas hiljuti seisukohta, et luterluses tuleks Pühakirja ikka uuesti ja uuesti tõlgendada, sest iga hetk on uus. Portaal Meie Kirik pöördus EELK Usuteaduse Instituudi professori dr Arne Hiobi poole, et selgust saada, kas tõesti on luterluses kiriku õpetuslikud ja moraalialased seisukohad allutatud ajas muutuvatele interpretatsioonidele.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Eesti Seksuaaltervise Liidu konverentsil “Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides” ei olnud ühtegi ettekannet, mis oleks käsitlenud positiivses valguses või tutvustavalt traditsioonilist kristlikku seksuaaleetikat, kirjutab Robert Bunder ja rõhutab: traditsiooniline kristlik seksuaaleetika on hea ja terve ning see on mõeldud inimest kaitsma, et ta võiks korraldada oma elu õigesti ning elada igat päeva koos oma Issandaga.

Eesti LGBT Ühingu riiklikku rahastamist saaks praeguse võimuliidu ajal ära lõpetada eeskätt Keskerakond, sest sotsiaalministri toolil istub just selle erakonna minister Tanel Kiik ning valitsust juhib Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Värske küsitluse kohaselt pooldab 73 protsenti Keskerakonna toetajatest LGBT ühingu riikliku rahastamise lõpetamist. Valitsuskoalitsiooni toetajate seas tervikuna on see protsent veelgi kõrgem – 78.

Jeesus tuli, et meil võiks olla rikkalik elu Jumala armus. Kristus on vabastanud meid mitte ainult patust ja surmast, vaid ka kõigist valedest lootustest, kartustest ja muredest. Temas on meil kingitused, mida ei saa osta kulla ega hõbedaga – pattude andeksandmine, lunastus ja igavene elu. Vanad kreeklased armastasid öelda: “Söögem ja joogem, sest homme sureme.” Kristuses armu saanud Jumala lastena võime öelda natuke teisiti: söögem, joogem ja tundkem rõõmu, sest homme elame. 

Poola ühiskond on sattunud LGBT liikumise enneolematult marulise pealetungi alla – konservatiivses katoliiklikus riigis on tänavu korraldatud kümneid homoparaade. Krakovi peapiiskop nimetab LGBT-ideoloogia agressiivset pealesurumist uueks totalitarismi vormiks, mis ähvardab Poola vabadust, nii nagu eelmise sajandi kommunistlik okupatsioonirežiim.

Täna viis aastat tagasi, 9. oktoobril 2014, suruti riigikogus häältega 40 : 38 läbi kooseluseadus. Kristlaste kohus on kindlameelseks jäädes välja öelda, et valele ja ebamoraalsusele rajatud riigil ei pruugi olla pikka püsi, nagu ei saa kestvalt eksisteerida ühiskond, mis ignoreerib jumalikke seadusi. Täna võivad revolutsionäärid saada oma tahtmise, kuid päris kindlasti on sellel tagajärjed tulevikus, kirjutas Meie Kirik juhtkirjas 2014. aasta kevadel.

Tänavu suvel langetas Briti kohtunik otsuse, et piibellik vaade sugudele on „inimväärikusega ühildumatu“ ning sellisena ei vääri kristlus demokraatlikus ühiskonnas tunnustust. (Loe selle kohta siit.) Niisiis on viimaks välja öeldud, et kristlus või vähemalt selle traditsioonilised vormid on vastuolus demokraatliku ühiskonna väärtustega. Kas see otsus üllatab? Riigis, mis on olnud kristlik kaugelt rohkem kui tuhat aastat ning mille monarh kannab tänini tiitlit „usu kaitsja“? Kui järele mõelda, siis mitte.

© Meie Kirik