Karjatara on imeilus pilt selles maailmas tegutsevast Kirikust. Ehkki elades siinses maailmas, oleme kristlastena kogutud lambatarasse ehk Kirikusse, oleme Kristuse surma ja ülestõusmise värava läbi päästetud kindlast hukkamõistust. Me elame maailmas, aga ei ole enam maailma omad. Kirik on kindel linn ja varjupaik. Meie ülemkarjane Jeesus ise hoiab ja toidab meid. Ta kutsub meid nimepidi ja viib lambatarast välja maailma, täitma neid Jumalariigi ülesehitamise kohustusi ja ülesandeid, mis Ta meie õlgadele on asetanud.

Kõigis neis asjus oleme meie, õigeusklikud, täidetud ülestõusmise valgustava kogemusega. Meie valgus pärineb kustumatult valguselt ning me anname tänu kõige eest, mis meil on. Hüüdes „Kristus on surnuist üles tõusnud!“ on meil olemas taevane tõotus ning jumaliku armumajapidamise eshatoloogilise täitumise kindlus.

Kristuse kannatusnädalal tekkis järjekordne segadus seoses sellega, mida paavst Franciscus väidetavalt ütles. Nimelt avaldas väljaanne La Repubblica suurel neljapäeval Eugenio Scalfari intervjuu Franciscusega, mis kandis iseloomulikku pealkirja: „Paavst: on au olla hüütud revolutsionääriks“.

EELK peapiiskop Urmas Viilma avaldas lihavõttepühade aegu soovi kujundada luteri kirikust taas rahvakirik, mis tundub veidigi reaalne vaid siis, kui Kõigevägevam ise asjasse sekkub – ilmalikult käitudes see enam ei õnnestu.

Kristuse ülestõusmine on lohutus meie usule, sellest ammutame lootust ja jõudu isiklikuks eluks ja rahva tulevikuks. Meie Lunastaja elab ja on meile eluleivaks.

Jeesuse viimased sõnad “See on lõpetatud” tunnistavad sellest, et Tema töö on tehtud, täiuslikult lõpule viidud. Nende sõnade saatel Ta sureb. Meie päästmise ülesanne on täidetud. Lunaraha on makstud ja mitte kulla ega hõbedaga, vaid püha ja süütu verega. Jeesuse viimased sõnad puudutavad Teda ja Tema tööd, kuid need ei ole sugugi viimased sõnad meie kohta. Ta ei ole meiega veel lõpetanud. Ristisurmaga on Jeesus küll maailma lunastuse kätte võitnud, kuid see ei luba Tal käed rüpes puhata. Nüüd on vaja tuua inimesed lunastuse juurde.

Palvus algab patukahetsusaktiga:

Oo mu Jumal, kuna Sa oled lõpmatult hea, kahetsen ma väga, et olen Sinu vastu pattu teinud. Sinu armu abiga otsustan ma enam mitte patustada. Aamen.

Püha Nädal ehk Vaikne või Suur Nädal on alanud. Peagi on ülestõusmispüha. Mis tähendus sellel on? Kuidas saaksime seda sügavamalt ja isiklikumalt tõeks elada?

Tallinnas elav ja teeniv ning Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku haridustemaatikaga tegelev piiskop Makarios on kirjutanud raamatu ühest olulisest palvest, mida õigeusklikud, ortodokssed kristlased Suure Paastu ajal loevad ja mis oma lühiduses võtab täiuslikult kokku paastumise olemuse.

Enne liturgilisi reforme kutsuti paastuaja kahte viimast nädalat eraldi nimetusega "kannatusajaks" (inglise keeles passiontide). Kuigi nimetust ennast enam ei kasutata, on sellel ajaperioodil säilinud valikulise võimalusena järgida ühte vana traditsiooni – kujude ja piltide kinnikatmist kirikuhoonetes. See komme ei ole piiratud Rooma riituse erakorralise vormiga.

Paljude maade luterlikes kirikutes toimub vaikne reformatsioon, mis ei ole midagi muud kui tagasipöördumine luterliku reformatsiooni arusaamade juurde patukahetsusest, patust lahtimõistmisest ehk absolutsioonist ja pühast ametist. Inimesed tulevad eraviisiliselt oma koguduse preestri juurde, et tunnistada oma konkreetset pattu, mis hingele rahu ei anna, et seejärel vastu võtta vaimuliku suu läbi kuulutatud andeksandmine. Mõnes koguduses on erapihi jaoks määratud eri tunnid ja on taas kasutusele võetud pihitoolid. Nende muutustega seoses tekib koguduse liikmel, kes ei praktiseeri erapihti, kindlasti palju küsimusi.

© Meie Kirik