Luterlik maailm kobrutab täna ja on rohkem lõhenenud kui millalgi varem, just samasooliste abielu heakskiitmise pärast.

Jeesus palvetab oma Kiriku eest. Ta palvetab kõigi eest, kes on tulnud usule tänu apostlite poolt edastatud evangeeliumile. Seda Jeesuse ülempreesterlikku palvet võib tõesti nimetada Issanda palveks, sest ainult ristilöödud, ülestõusnud ja taevasse läinud Issand võib nõnda palvetada. See Jeesuse palve on kandnud Kirikut läbi viimase kahe tuhande aasta. See on kaitsnud Kirikut tagakiusamise aegadel ja on hoidnud alles ägedate õpetuslike vaidluste ja tülide kiuste.

Võrguväljaandes meiekirik.ee ilmus 2008. aastal Leedu luterliku liturgiaajaloolase Darius Petkūnase pikem artikkel „Liivimaa liturgilised traditsioonid 16.–18. sajandil“, millest avaldame siinkohal osa, kus käsitletakse Liivimaa esimese luterliku jumalateenistuskorra väljatöötamist Riias. Toim.

“Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.” See on kolmekordne tõotus palvetajale. Kuid see tõotus eeldab meie poolset tegevust. Palve peab sisaldama meie tööd – palumist, otsimist, koputamist.

Jääb vaid küsida, kes on tegelikult muutunud? Kas kirik, kelle sõnum on olnud sama mitte ainult 20, vaid 2000 aastat? Või siiski kirikuväline maailm ja mingi hulk kirikuliikmeid ja vaimulikke, kelle arusaam hoolivusest ja kaasinimese märkamise võimest on oluliselt – ja üha radikaalsemalt – muutumas.

Läänemaailma ümber kujundav revolutsiooniline liikumine tegeleb meie ajal inimese soo ja seksuaalsusega seotud arusaamade radikaalse muutmisega. Sellest on tingitud ka kirikutesse jõudnud vaidlused ja lõhenemised nendes küsimustes. Paljud suured protestantlikud kirikud on ühiskonna enda alla matnud revolutsiooniliste muutuste laviinile alla andnud ning meie päevil käib äge võitlus koguni katoliku kirikus.

“Kes teist on patuta, see visaku esimene kivi,” ütleb Jeesus, kaitstes abielu rikkunud naist, keda kohtumõistjad tahavad kividega surnuks loopida.

Seoses EELK kirikukogu äsjase ettepanekuga anda abielule kui ühe mehe ja ühe naise vahelisele liidule Eesti Vabariigis põhiseaduslik kaitse avaldame uuesti paari aasta eest ilmunud lühiülevaate luterlikust abielukäsitlusest.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu võttis 24. aprillil 2018 Tartus toimunud istungjärgul vastu otsuse toetada Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna.

Jeesus on tee, tõde ja elu. Elu on sihtkoht, kuhu tõde meid juhib. Jeesus saadab meid surmani ja annab siis meile oma igavese elu. Uskuda Jeesust tähendab omada elu vaatamata sellele, et me sureme.

19. aprillil 2018 lahkus igavikku metropoliit Kornelius. Avaldame tema mälestuseks uuesti persooniloo, mis ilmus portaalis meiekirik.ee pea neli aastat tagasi.

© Meie Kirik