Suurepärane kristlik kirjanik C. S. Lewis kirjutas päevikusse pärast oma naise surma: „Ma vajan Kristust. Ma ei taha kedagi Tema asemel, ma vajan Kristust ennast.“ Ka Marta ja Maarja vajasid Jeesust, ja lõpuks Ta saabus. Ma usun, et Jeesus viivitas tulekuga teadlikult neli päeva, näidates sellega, et Tema eesmärk ei ole ära hoida meie ihulist surma. Laatsaruse surnuist ülesäratamisega Ta näitas väga selgelt, milleks Ta on tulnud ja millised on Tema volitused. Küllap on raske leida paremat tõestust Tema sõnadele: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks.“

Jumal ise on ilmutanud ennast taevase Isana ning mitte “vanemana”. Samuti on tähelepanuväärne, et Jumalast rääkides nimetab Jeesus Jumalat alati Isaks. Kristluse ilmutuse keel on patrotsentriline, mitte sooneutraalne. Ehtne kogemus Jumalast annab vastuvõtjale alati kogemuse Jumalast kui Isast. Jumal on ilmutanud ennast taevase Isana. Jumala ilmutus Piiblis ei ole sooneutraalne.

Kui tahame juhatada kedagi päästmisele, kui tahame, et koguduse read täieneksid, siis tehkem nii, nagu Jeesus meid õpetab. Otsijale tuleb kutse edastada. “Tule koguduse keskele. Tule ja vaata, kuidas Jeesus muudab inimesi, kes on Teda südamesse vastu võtnud. Tule ja maitse, et Tema on hea.”

29. septembril tähistatakse peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha. Kristliku arusaama kohaselt on inglid vaimsed, kehatud, nähtamatud, surematud ja isikulised loodud olendid, kel on mõistus ja tahe. Nad on Jumalaga vahetus osaduses ning ülistavad ja teenivad Teda – inglite tähtsaimaks tööks ongi lakkamatu Jumala kiitmine. Samuti täidavad nad Jumalalt saadud ülesandeid ning tegutsevad Tema käskjalgadena. Inglite tööks on ka kristlaste kaitsmine. „Iga uskliku kõrval seisab ingel kui tema kaitsja ja karjane, kes aitab tal jõuda Ellu,“ ütleb kirikuisa Püha Basilius Suur.

ÜRO peakorteris toimunud usuvabaduse teemalisel kohtumisel kutsus Ameerika Ühendriikide president Donald Trump maailma riikide valitsusi üles lõpetama usulist tagakiusamist ja austama iga isiku aegumatut õigust järgida oma südametunnistust, elada kooskõlas oma usuga ja andma au Jumalale.

Kui meie teeme armastustegusid, siis mitte sellepärast, et teenida Jumala heakskiitu ja pääseda taevasse, vaid sellepärast, et Jumal on meid Kristuses armastanud ning taevariigi ukse lahti teinud ja me tahame Teda oma vastuarmastusega selle eest tänada.

Kui Jeesus puudutas kedagi, siis oli see Jumala käte puudutus. Ta astus alla oma taevasest aust, võttis inimese kuju, et olla meie keskel ja puudutada meid oma inimliku olemuse läbi. Jumal ei ole mingi abstraktne vaimne olevus, kellel meiega midagi pistmist pole. Jumal, keda kristlased kuulutavad, ei ole oma loomingut unustanud, vaid suhtleb meiega inimlikul tasandil. Kristuses oli Ta ise ihuliselt oma rahva keskel ja puudutas neid.

EELK vaimulikud said hiljuti ametliku meililisti kaudu oma e-postkasti kutse Eesti Seksuaaltervise Liidu ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna korraldatavale konverentsile „Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides“, mille päevakavast selgub, et muu hulgas võetakse seal kõne alla feministliku teoloogia vaatepunkt, seksuaalõigused ja seksuaalvähemused. Üks ettekanne kannab provokatiivset pealkirja „Peenistest paradiisis“, teine aga „LGBT pastori isiklik lugu“.

Kristlaste seas võib kohata ka tagurpidi variserlust, mis kõlab umbes nii: “Oh Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole nii uhke kui see variser.” Me vastandame ennast variserile, lobiseme jätkuvalt oma puudustest ja patust. Me ütleme: “Issand, ma olen väljapressija, ebaõiglane, abielurikkuja, ma ei paastu ega käi pihil. Ma olen küllalt aus, et seda tunnistada.” Jah, tõesti, kõik see on vajalik, aga kui seda tehakse lootuses Jumalale endast hea mulje jätta, siis ei ole see enam alandlikkus.

Katoliku piiskopil on sügav moraalne kohustus võtta sõna ning väljendada seisukohta taolise nähtuse nagu “gay pride” ehk homouhkuse paraad suhtes. Taolised paraadid on levinud süstemaatiliselt kogu läänemaailmas. Kasvavat toetust “pride’idele” võib täheldada ka katoliku vaimulikkonna seas. Samal ajal levib aga üha enam vaikimine, passiivsus ja hirm nende kirikutegelaste seas, kes on otseselt kohustatud selle küsimusega tegelema, kaitsma Kirikut homo- ja sooideoloogia mürgi sisseimbumise eest ning kuulutama tõde Jumala loomistööst ning Tema pühadest käskudest.

Tänapäeval reisivad inimesed teadupärast suurtel kiirustel ja hulgakaupa. Keskajal oli reisimine üsna riskantne ettevõtmine. Ometi tuli teatud ametite ja elukutsete pidajatel seda teha, trotsides reisimisega kaasnevaid ohtusid ja vaevasid. Näiteks kirikutegelastel oli aeg-ajalt asja paavsti juurde. Teekond Itaaliasse võis kesta kuid ning vahel juhtus, et reisil oleval piiskopil tuli oma hing enne maise ülemkarjase ette ilmumist anda taevase hea karjase hoolde.

© Meie Kirik