Aastal 1990 kirjutas tollane Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Kuno Pajula oma karjasekirjas: 

«Ennast Jumala ees läbi katsudes saame ettekujutuse sellest, millised oleme Tema ees rahvusena. … Meil on Õnnistegija tõotus: Mina elan ja ka teie saate elama! (Jh 14,19), aga see sünnib siis, kui me jääme Temasse, Tema armastusse, kui me ei ela enam patu orjadena. Patuorjuses elavaid inimesi võrdleb Jeesus pildiga viljatust viigipuust, mille kohal on oht, et ta maha raiutakse.

Meie rahvale nõnda otsustaval ning keerulisel ajal kutsun kõiki meie koguduste usklikke üles palvetama, et me rahvas ei saaks maha raiutud, et Issand jätaks ta veel sellekski aastaks! Ma kutsun koguduste õpetajaid üles korraldama ja looma enam võimalusi ühisteks palveteks meie eesti rahva eest. [---]

Meie palve on, et Jumal ise juhataks me rahvast õigel teel, annaks üksmeelt ja rahu, laseks meid omakasupüüdmatu ja siira südamega töötada rahva hüvanguks. Me ootame Jumalalt abi ja tuge vabaduse ja sõltumatuse saavutamisel, tahame oma töö ja tegudega selleks kaasa aidata.

Nüüd oleme küsimuse ees: kas pöörduda tagasi Jumala juurde või hukkuda. Paljud märgid räägivad sellest, et inimesed mõistavad – ellu jäämise tingimuseks on pöördumine Jumala juurde.»

Täna, 33 aastat hiljem, on Eesti rahvas taas kord valiku ees, kas jääda kindlaks Jumala sõnale ja ühiskonna alusvundamendi moodustavatele väärtustele või minna arvatava edumeelsuse õhinas kaasa jumalatu Revolutsiooni lammutustööga, mida veavad eest poliitilised aferistid.

Abielu tähendust ei saa põhimõtteliselt muuta ei riik ega kirik. Sellele institutsioonile on aluse pannud Jumal ise. Abielu mõiste ja tähendus ei tohi olla mängukann erakondade käes – abielu ei ole erakondlik, mingile grupile kuuluv asi, vaid kogu ühiskonna alustala. 

Valitsejate plaanid ei puuduta üksnes abieluinstitutsiooni muutmist n-ö sooneutraalseks. Samasoolistele paaridele on kavas anda lapsendamisõigus, eirates sellega iga lapse võõrandamatut õigust emale ja isale. Seadustest roogitakse välja sõnad «ema» ja «isa». 

Kõike seda tahetakse teha, ignoreerides väga paljude inimeste veendumusi ja väärtushoiakuid. «Hääled on koos, et seda päriselt teha,» ütleb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja lisab, et «väärtuspõhiseid eriarvamusi me arusaadavalt ei saa arvesse võtta, sest küsimus on üsna mustvalge – ei või jaa.»

Kui nüüd valitsus on nii selgelt valinud poole, tuleb meil selgelt astuda välja tõe eest. Sellest tulenevalt kutsume kristlasi ja kõiki hea tahtega inimesi üles osalema laupäeval, 27. mail kell 12 algaval meeleavaldusel Toompea lossi ees. Tunnistagem oma usku, tulles kohale ja seistes vastu abieluinstitutsiooni moonutamisele! Kui Toompeale tuleb piisavalt palju inimesi, on see ehk ainus võimalus veenda otsustajaid, et nad loobuksid oma plaanidest. 

Meie arvates on käes Eesti maale ja rahvale saatuslikud ajad. Kui me ei suuda ära hoida Jumalale selja keeramist, muutume rahvana viljatu viigipuu sarnaseks, mille kohal on oht, et ta maha raiutakse. Kristlaste kohus on olla soolaks ja valguseks. Rahvas ja tema juhid vajavad meie palveid, kuid samuti rahumeelseid ja väärikaid tegusid, millega vastu astuda pimeduse jumalatutele plaanidele. Tehkem seda üheskoos! 27. maist võib saada pöördepunkt meie rahva jaoks.