Rahvusmeelsed noored algatasid Facebookis kommuuni nimega “Eestlaste Eesti”, kutsudes toetama Eestit kui rahvusriiki ning mitte kaasa minema kampaaniaga “Kõigi Eesti”. Avaldame alljärgnevalt nende üleskutse.

Kõigi Eesti pole mitte kellegi Eesti. Meie jaoks on eestlus midagi enamat kui tunne, meeleolu või üks mitmest valitavast identiteedist. See põhineb aegade algusest hoitud kodumaal, ühisel kultuuril, päritolul, keelel, ka selle nimel valatud verel, ja nii Eesti kui terviku kui ka iga Eesti paigakese oma pärimusel. Ometi kõlab üha valjemalt nende hääl, kes seavad eestluse kui omariikluse aluse kahtluse alla.

Jälgime raske südamega, kuidas avalik diskussioon läheneb aina enam hüsteeriale. Rahvuskonservatiivse maailmavaate esindajaid sõimatakse kergekäeliselt äärmuslasteks ning püütakse jätta muljet, justkui Isamaa mõõdukad konservatiivid ja Keskerakonna vene päritolu riigikogulased lubaksid sündida koalitsioonil, mis lõhub senise ühiskonna ja viib selle tagasi 1930. aastatesse.

Sedalaadi eksitavaid väiteid tuntud ühiskonnategelaste sulest on kurb lugeda. Nii teatas Rein Raud, et Jüri Ratas läheb ajalukku neonatside valitsusse toojana. Andrei Tuch kirjutas aga portaalis Estonian World artikli pealkirjaga “Welcome to Estonia’s new neo-Nazi government”. Need on näited kümnetest väljaütlemistest, milles üritatakse ignoreerida koalitsioonikõneluste tegelikku sisu ning tembeldada demokraatlikku protsessi äärmuslaste katseks toimivat ühiskonda hävitada.

Samuti teeb muret asjaolu, et kasutades ära avalikkuses levivaid valesid ja hüsteeriat, on tekkinud liikumine “Kõigi Eesti”, mille abil üritatakse Eesti eestlaste rahvusriigist ümber defineerida üheks omapäratuks territoriaalseks mõisteks ja kodanikuühiskonnaks teiste seas.

Kuid maailmas on ainult üks Eesti. Ainult üks väike maalapp, kus saab rääkida eesti keelt. Eesti, mille mulda on maetud lugematu arv meie esivanemaid, kes on võidelnud vabaduse eest olla uhke oma kultuuri, keele, kodu ja rahvuse üle.

Tuletame meelde Eesti põhiseaduse preambulumi: “Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.”

Kui tahad näidata, et mitte kõik ei tule kaasa toimuva paanikaga ning sinu unistuseks on, et su lapsed, lapselapsed ja kõik nende järglased ei oleks pelgalt kodanikeks ja tarbijateks globaalses ühiskonnas, vaid saaksid tunda end eestlastena oma vabal maal, osana oma suguvõsa, kihelkonna, meie rahvuse ja soome-ugri pärimusest ja identiteedist, siis jaga seda postitust ning kasuta oma profiilipildil Eesti südamega raami.

Facebookis saab kogukonnaga tutvuda ja liituda siin.