Ülevaade Püha Nädala traditsioonilisest kiriklikust tähistamisest läänekristluses.

Mis on Püha Nädal?

Püha Nädal, mida nimetatakse ka Suureks Nädalaks (Eestis: Vaikne Nädal), on igal aastal korduv ajavahemik, mil Kiriku liturgias mälestatakse Jeesus Kristuse kannatamist, surma ja ülestõusmist.

See nädal algab Kristuse saabumisega Jeruusalemma palmipuudepühal, jätkub armulaua ja preestriameti seadmisega Suurel Neljapäeval, seejärel tema ristilöömisega Suurel Reedel ning jõuab lõpule Vaikse Laupäeva ööl vastu ülestõusmispüha, kui toimub paasaöö vigiilia Kristuse ülestõusmise mälestuseks.

Kuidas pühitsevad katoliiklased Püha Nädalat?

Suurel Nädalal on neli olulist tseremooniat.

a) Palmipuudepüha tähistab Jeesuse saabumist Jeruusalemma. Sel päeval korraldatakse protsessioon varem õnnistatud oliivi- ja palmiokstega. Missa ajal asendatakse evangeelium ühe Kristuse kannatusloo osaga.

b) Suurel Neljapäeval meenutab Kirik Juudase reetmist ja Püha Õhtusöömaaega, kus Jeesus seadis sisse armulaua ja preestriameti.

Hommikul kohtuvad piiskopid katedraalis oma piiskopkonna preestritega, et pühitseda kolm püha õli: haigete õli haigete võidmise sakramendiks, katehhumeenide õli ristimise sakramendi tarbeks ja püha kriisamit, mis on oliiviõli ja palsami segu, ristimiseks, konfirmatsiooniks ja piiskoppide pühitsemiseks.

Jalgade pesemine toimub õhtul, Püha Õhtusöömaaja missa ajal ja sellele järgneb adoratsioon altari ees, mis kestab kuni keskööni.

c) Suur Reede on katoliiklaste jaoks aasta kõige kurvem päev. See tuletab meelde Kristuse kannatusi ja piina, tema vahistamist, kohut ja surma.

Sel päeval missat ei pühitseta, sest Jeesus on surnud. Pärastlõunal toimub ristitee ning liturgia ajal lauldakse kannatuslugu Johannese evangeeliumi järgi ja austatakse pidulikult Kristuse Püha Risti, meie lunastamise instrumenti.

d) Vaikse Laupäeva õhtu saabudes peetakse aasta kõige olulisem jumalateenistus, ülestõusmispüha vigiilia, millega tähistatakse Kristuse ülestõusmist. Selle käigus õnnistatakse uut tuld, paasaküünalt, paasavett ja ka ristimisvett, mida kasutatakse aastaringselt ristimiseks. Usklikud uuendavad oma ristimistõotusi usu tunnistamise kaudu.

Kuidas sel ajavahemikul kirikuid kaunistatakse?

Kannatuspühapäevast alates on leina märgiks kirikutes kaetud kõik krutsifiksid ja pühakute kujud. Kirik on leinas. Suurel Reedel kasutatakse liturgiliste värvidena musta ja lillat. Suurel Reedel ja Vaiksel Laupäeval ei pühitseta missat ja pühaveeanumates ei hoita püha vett.

Millal hakati Suurt Nädalat tähistama?

Püha Nädalat on tähistatud Kiriku algusest peale. Allikad kinnitavad, et vähemalt alates 4. sajandist meenutasid kristlased Egiptuses, Palestiinas ja Väike-Aasias (praeguse Türgi territooriumil) Issanda kannatamist. Kindlasti tehti seda ammu enne seda, kui Euroopa 5. sajandil selle tava omaks võttis.

Millal Suur Nädal algab ja lõpeb?

Püha Nädal algab palmipuudepühal ja lõpeb Vaikse Laupäeva ööl vastu ülestõusmispüha. Ülestõusmispüha kuupäev muutub igal aastal, kuid on fikseeritud pühapäevale pärast esimest kevadist täiskuud.

Vaikne Laupäev ja ülestõusmisöö vigiilia

Mis toimub Vaiksel Laupäeval?

Vaikne Laupäev on vaikuse päev. Jumalateenistusi ei peeta, meenutatakse Jeesuse hauas viibimist. Kristlaste jaoks on Vaikne Laupäev vaikuse, ootamise ja mõtisklemise päev. Nad mõtisklevad Jeesuse Kristuse kannatuste, Tema surma ja matmise üle. Ülestõusmise tähistamine algab laupäeva õhtul ülestõusmispühade ajal. Vaiksel Laupäeval ei helistata kirikukellasid.

Mis on ülestõusmisöö vigiilia?

Ülestõusmisööl kogunetakse, et «valvata Issanda auks». Seda tehes pühitsevad katoliiklased ülestõusmispüha, üleminekut pimedusest valgusesse, Kristuse võitu surma üle. Süüdatakse tuli ja paasaküünal, millest saavad süüdatud usklike küünlad.

Tähistamine koosneb neljast osast: uus tuli, Vana Testamendi lugemised, vee õnnistamine ja püha missa.

Uue tule õnnistamine;

paasaküünla õnnistamine;

pidulik protsessioon;

1. lugemine: (1. Moosese 1:1-31; 2:1-2);

2. lugemine: (2. Moosese 14:24-31; 12:1);

laul (2. Moosese 15:1-2);

3. lugemine: (Jesaja 4:1-16);

laul (Jesaja 5:1-2);

4. lugemine: (5. Moosese 31:22-30);

laul (5. Moosese 32:1-4);

pühakute litaania (1. osa);

ristimisvee õnnistamine ja täiskasvanute ristimine;

laul (Psalm 41:2-4);

ristimistõotuste uuendamine;

pühakute litaania jätk;

ülestõusmispüha missa.

 

Allikas: FSSPX.news