Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa Issand, meie Isa Jeesuses Kristuses, Sinu isasüdamesse saadame oma igatsused ja palved. Varja ja hoia meie põlist kodu ja rahvast!

Juhata oma Vaimuga valitsust ja kõiki, kes seisavad meie rahva teenistuses, et nad kõikumatult käiksid õiguse ja armastuse teel!

Õpeta meid elama rahulist ja vaikset elu jumalakartuses ja aususes!

Hoia ja õnnista meie rahva laialipillatud lapsi nende teedel ja kinnita meie hinge kahtlustes ning kannatustes!

Valva, et kõik rahvad jõuaksid sellele eesmärgile, kus valitseb rahu õiguses ja õigus armastuses!

Kogu kõik meie lapsed jälle kokku meie kodusse, mis sina meie vanematele oled andnud, ja aita meid taas ehitada oma kodu asemeks, kus südameid ja elu, tööd ja võitlustki pühitseb Sinu rahu, rõõm ja armastuse vaim Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.