Uuringufirma Saar Poll viis käesoleva aasta kevadel läbi uuringu „Elust, usust ja usuelust“ järjekordse etapi. Esimene samalaadne uuring korraldati 1995. aastal ja seda on korratud iga viie aasta järel. Eesti Kirikute Nõukogu tellitud uuring hõlmas 1002 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat, kellelt küsiti usuliste veendumuste ja teiste eluvaldkondadega seotud vaadete kohta.

„Tüüpiline Eesti usklik paistab olevat vene keelt kõnelev mitte-eestlasest naine, kes on tõenäoliselt üksik, lesk või lahutatud, elab Tallinnas ning on pigem vaene pensionär,“ kõlab uuringu põhjal tehtud järeldus.

Eesti Kirikute Nõukogu president ja EELK peapiiskop emeeritus Andres Põder kommenteeris uuringutulemusi järgmiselt: „Ma arvan, et vene elanikkond, kes on Eestis vähemuses, vajab sisemist identiteeti veel rohkem ja kuulub seetõttu ka rohkem kirikusse kui eestlased, kes on püüdnud vabadust kätte võidelda igas sfääris, sealhulgas ususfääris, ja on mõnda asja ka selle läbi kaotamas.“

Allpool võib tutvuda uuringu tulemusi tutvustavate materjalide ja meediakajastuste põhjal koostatud valikulise ülevaatega Eesti elanike usulistest vaadetest ja hoiakutest mõningates religiooni või moraaliga seotud küsimustes.

Jumala olemasolusse usub

39% Eesti elanikkonnast: 28% eestlastest ja 62% mitte-eestlastest.

Usklikuks peab end

vaid 11% eestlastest ja 38% mitte-eestlastest. Regionaalselt on kõige usklikumad Kirde-Eesti elanikud (34%) ning vanusegrupiliselt 50–74 aastased inimesed (28%). Võrreldes 2010. aastaga on ennast usklikuks pidavate inimeste arv suurenenud.

Mida ristiusu õpetustest usutakse?

Paradiisi (taeva) olemasoluga nõustub täiesti või pigem nõustub 30%, isikulise Jumala olemasoluga 28%, Jeesus Kristuse ülestõusmist usub 31% ning kristlikud põhimõtted meeldivad 59% vastanutest.

Kogudusse kuulub

19% eestlastest ja 25% mitte-eestlastest. Ristitud on 46% eestlastest ja 80% mitte-eestlastest. Leeris on käinud 18% eestlastest ja 6% mitte-eestlastest. 
Kogudustest või usuliikumistest kuulutakse enim õigeusku (40%) ja luteri usku (36%).

Miks käiakse või ei käida jumalateenistusel

Jumalateenistusel käiakse uuringu järgi selle pärast, et meeldivad vanad traditsioonid (51%), selle pärast, et neist saab hingerahu (44%) ja selle pärast, et seda tehakse koos lähedaste ja pereliikmetega (43%).

Jumalateenistusel ei käida selle pärast, et pole usklik (54%), ei ole aega (36%) ja selle pärast, et ei soovita siduda ennast ühegi organisatsiooniga, sealhulgas kirikuga (28%).

Kiriku roll ja positsioon

47% vastajatest arvab, et kirik soodustab nende rahvuskultuuri säilimist. 54% elanikest arvavad, et kirik võiks olla kaasatud riiklikult tähtsate pühade või sündmuste tähistamisel.

72% vastajatest on nõus või pigem nõus, et kirik ei peaks kaasa minema kõikide ühiskondlike muutustega, vaid jääma kindlaks oma õpetusele ja moraalinormidele.

Suhtumine aborti ja surmanuhtlusse

10% Eesti elanikest arvab, et abort ei ole kunagi õigustatud. 70% leiab, et surmanuhtluse rakendamine on õigustatud teatud kuritegude puhul.

Kas homoseksualism võiks olla lubatud?

„Kindlasti mitte,“ vastas 50% küsitletutest – viie aastaga on see osakaal jäänud täpselt samaks.

Samasooliste kooselu registreerimisele oli „kindlasti vastu“ 53% inimestest. Samasoolistele adopteerimisõiguse andmisele oli aga „kindlasti vastu“ 59 vastanutest.

Nn karma seadus

90% usub, et kõik hea ja halb, mida inimene teeb, tuleb talle eluajal tagasi (41% on sellega täiesti nõus ja 49% pigem nõus).

Hinge eksistents pärast surma

51% küsitletutest on täiesti nõus või pigem nõus, et inimhinge eksistents jätkub ka pärast surma. Reinkarnatsiooni ehk sellesse, et inimhing sünnib pärast surma siia ilma kellegi teisena, usub 45% vastanuist.

Tervendamine 

62% pidas võimalikuks, et mõnedel sensitiivsetel inimestel on võime haiged tervendada. Selle väitega polnud nõus 25% vastanutest.

Inglite kaitse 

54% vastanutest oli nõus või pigem nõus sellega, et inglid aitavad ja kaitsevad meid.

Tähtede või planeetide mõju

Seda, et inimeste iseloomu ja saatust mõjutab tähtede või planeetide seis sünnihetkel, pidas võimalikuks 54% vastanutest.

Vaata lisaks: EKN-i materjalid.

Meediakajastusi vt siit ja siit (Delfi) ning siitsiit ja siit (ERR-i portaal).

Fotol: Püha allikas Kuremäel (autor: Tauno Erik)