Kuidas on Kristus ennast elavatele ilmutanud? – Ta on kolmandal päeval üles tõusnud ja ennast äraseletatud ihus 40 päeva jüngritele näidanud.

Kuhu on ta pärast seda läinud? – Ta on üles läinud taevasse, see on: ta on ka inimesena sellesse ausse läinud, mis tal Isa juures oli, enne kui maailm loodi.

Millal ilmutab Issand Jeesus Kristus oma auriigi? – Viimsel päeval, kui ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.

Mis saab ihust pärast surma? – Ihu saab jälle mullaks (1Ms 3:19).

Mis saab hingest pärast surma? – Usklike hinged kantakse hingamise paika, kus nad õndsas rahus oma ihu ülestõusmist ootavad; aga uskmatud hinged heidetakse valu paika ja ootavad seal suures valus oma ihu ülestõusmist.

Näiteid Piiblist: Laatsarus kanti inglitest Aabrahami sülle; patust pöördunud röövlile ütles Jeesus: «täna pead sa minuga paradiisis olema»; aga rikas mees oli põrgus suures valus ja Juudas pidi oma paika minema.

Mis on ihu ülestõusmine? – See on, et Kristus Püha Vaimu väes kõikide ihud üles äratab ja iga ihu tema hingega ühendab.

Missugused saavad ülestõusnud ihud olema? – Usklike ihud, mis Kristuse äraseletatud ihu sarnaseks on muudetud, peavad paistma kui päike (Mt 13:43), aga uskmatute inimeste ihud peavad kõigile «jälkuseks» olema (Js 66:24).

«…kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles, autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui juba on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimne ihu.» (1Kr 15:42–44)

Millele me rajame ihu ülestõusmise lootuse? – Kristuse ülestõusmise ja Tema tõotuse peale.

«Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb, ja mina äratan ta üles viimsel päeval.» (Jh 11:25; 6:44)

Martin Körberi «Õndsa Lutheruse Wäikene Katekismus» 1917. a väljaande põhjal