Detsembrikuu kahekümne viiendal päeval

aastal viis tuhat ükssada ja üheksakümmend üheksa pärast seda, kui Jumal lõi alguses taeva ja maa,

aastal kaks tuhat üheksasada ja viiskümmend seitse pärast veeuputust,

aastal kaks tuhat ja viisteist pärast Aabrahami sündi,

aastal üks tuhat viissada ja kümme pärast seda, kui Iisraeli rahvas koos Moosesega Egiptusest välja läks,

aastal üks tuhat ja kolmkümmend kaks pärast seda, kui Taavet kuningaks võiti,

kuuekümne viiendal aastanädalal Taanieli ettekuulutuse järgi,

saja üheksakümne neljandal olümpiaadil,

aastal seitsesada ja viiskümmend kaks pärast Rooma linna asutamist,

keiser Octavianus Augustuse neljakümne teisel valitsemisaastal,

kuuendal maailmaajastul, kui maa peal valitses rahu,

meie Issand Jeesus Kristus, igavene Jumal ja igavese Isa Poeg,

soovides pühitseda seda maailma oma kõige armulisema tulemisega,

eostatud Pühast Vaimust ja üheksa kuud pärast eostamist

tuli ilmale neitsi Maarjast Juudamaal Petlemmas.

Nõnda sündis meie Issand Jeesus Kristus liha poolest.