Avaldame Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulike ja ilmikute pöördumise peapiiskopi ja piiskoppide poole. Pöördumise tekst on ilmunud ajalehes Eesti Kirik ja see edastati täna ühes kõigi liitunute nimedega piiskoppidele ja kirikuvalitsusele.

Pöördumine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi ja piiskoppide poole

Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Mt 7:15

Augsburgi usutunnistus õpetab, et piiskopiamet seisneb «jumaliku õiguse kohaselt evangeeliumi kuulutamises, pattude andeksandmises, õpetuse üle otsustamises, evangeeliumiga vastuolus oleva õpetuse hukkamõistmises ja jumalakartmatute inimeste, kelle jumalatu loomus on ilmne, kristlikust osadusest väljaheitmises …»

Seetõttu on kiriku – nii vaimulikkonna kui kogu kirikurahva – ootused piiskoppide suhtes kõrged. Piiskopid peaksid seisma Jumala Sõnale toetuva kiriku õpetuse ja praktika kaitsel. Seda on nad ka oma ametivandes tõotanud.

Ometi lisatakse Augsburgi usutunnistuses: «Kui nad aga õpetavad, otsustavad või kehtestavad midagi evangeeliumiga vastuolus olevat, on meil Jumala käsk neile mitte kuuletuda, Mt 7[:15]: «Hoiduge valeprohvetite eest.» … meie omad õpetavad selles küsimuses, et piiskoppidel ei ole voli määrata või kehtestada midagi, mis on vastuolus evangeeliumiga.»

Pidades silmas paljude Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sõsarkirikute taganemist piibelliku õpetuse aluselt mõningates usu ja moraaliga seotud küsimustes ning seda, et see puudutab ka mitmeid meie kiriku ametikandjaid, kutsume üles EELK peapiiskoppi ja teisi piiskoppe kindlalt järgima ja kaitsma kiriku korduvalt väljendatud õpetust, et homoseksuaalse kalduvuse praktiseerimine kujutab endast pattu ning kirikul ei ole meelevalda seda õigeks kuulutada ega nimetatud pattu õigustavaid väärõpetuse kuulutajaid, nende hulgas ka neid, kes ise taolises patus elavad, õpetajaametis sallida.

Viimaks ütleb Augsburgi usutunnistus piiskoppide meelevalla kohta: «Aga kui nad sellega ei soostu ja seda palvet kuulda ei võta, siis mõelgu nad sellele, kuidas nad Jumala ees sellepärast vastust peavad andma, et nad oma karmusega lõhe ja skisma on põhjustanud, mida nad tegelikult oleksid pidanud ju aitama ära hoida.»

Esitatud 11. oktoobril 2021

Aare Kimmel, preester

Aare Nõmm, Puhja Püha Dionysiuse koguduse nõukogu liige

Aare Rüütel, Karja Katariina koguduse liige

Aarne Lätte, preester

Ago Tint, Kadrina Katariina koguduse liige

Ahti Udam, diakon

Aita Müürsepp, Tori Püha Jüri koguduse liige

Aita Rüütel, Rannamõisa koguduse liige

Aivar Villems, Nõmme Rahu koguduse liige

Aleksander Jõgi, Keila Miikaeli koguduse liige

Algur Kaerma, preester

Alviina Mets, Nõmme Rahu koguduse liige

Andres Jaanus, Randvere koguduse liige

Andres Riivits, Pärnu Eliisabeti koguduse juhatuse esimees

Andres Ulpus, Kuusalu Laurentsiuse koguduse nõukogu liige

Andrus Mõttus, preester

Anna Makeev, Saue Pauluse koguduse liige

Anne Ferschel, Iisaku koguduse liige

Anneli Merelaid, Rannamõisa koguduse liige

Anti Toplaan, Saarte praostkonna praost

Ants Nuut, Tallinna Jaani koguduse liige

Ardon Kaerma, Saku Toomase koguduse liige

Arne Hiob, preester

Arno Ilves, Püha Jakobi koguduse liige

Arvet Ollino, preester

Arvi Kodanik, Harju-Jaani Ristija Johannese koguduse liige

Arvo Rodi, Tuhala koguduse nõukogu liige

Ave Pajo, Tallinna Kaarli koguduse nõukogu liige

Avo Kiir, preester

Eenok Haamer, koguduseõpetaja

Egert Ertmann, Tartu Pauluse koguduse liige

Eha Rammo, Emmaste Immanueli koguduse liige.

Elina Rosenstock, Hageri Lambertuse koguduse liige

Ella Kimmel, Rannamõisa koguduse liige

Endel Apsalon, preester

Ene Pilliroog, Tallinna Kaarli koguduse liige

Ene Talbonen, Haapsalu Püha Johannese koguduse liige

Enn Auksmann, preester

Esa Luukkala, preester

Ester Suurkuusk, Märjamaa Maarja koguduse nõukogu liige

Eva Laarmann, Tallinna Jaani koguduse liige

Eve Kasearu, Tartu Pauluse koguduse liige

Eve Pärnaste, Tallinna Kaarli koguduse liige

Gebhard Keuffel, Võnnu Jakobi koguduse liige

Hanna Järve, Tartu Maarja koguduse nõukogu liige

Hanna-Liina Bunder, Tartu Pauluse koguduse liige

Hannes Nelis, preester

Hanno Karlson, Puhja Püha Dionysiuse koguduse liige

Heikki Ylönen, Rannamõisa koguduse liige

Heinar Roosimägi, diakon

Helen Nõmm, Puhja Püha Dionysiuse koguduse nõukogu liige

Helika Gustavson-Rätsep, Tartu Maarja koguduse juhatuse liige

Hellen Savisaar, Tartu Pauluse koguduse liige

Ille Riivits, Pärnu Eliisabeti koguduse nõukogu liige

Illimar Toomet, preester

Ilme Hein, Nõmme Rahu koguduse liige

Indrek Aavik, Karja Katariina koguduse liige

Indrek Kompus, Rannamõisa koguduse liige

Ivo Pill, preester

Jaak Pärnamägi, preester

Jaan Aruväli, Nõo Püha Laurentsiuse koguduse liige

Jaan Eensaar, Rannu Püha Martini koguduse juhatuse esimees

Jaan Jõgi, Nõmme Rahu koguduse liige

Jaan Nuga, preester

Jaan Proosa, Nõmme Rahu koguduse liige

Jaanus Klaas, preester

Jaanus Torrim, diakon

Joonas Jõgi, Tartu Peetri koguduse liige

Juha Väliaho, preester

Juta Põld, Tartu Pauluse koguduse liige

Jüri Ehasalu, Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu liige

Jüri Martinson, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Jüri Pikma, Pärnu Eliisabeti koguduse juhatuse liige

Jüri Vallsalu, Lääne-Harju praostkonna praost

Kai Kerk, Emmaste Immanueli koguduse nõukogu ja juhatuse liige

Kaidi Suviste, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Kaido Petermann, preester

Kalev Teder, Sangaste koguduse liige

Kalev Uudam, Tartu Pauluse koguduse liige

Kalle Kepler, Tartu Pauluse koguduse juhatuse liige

Karin Arras, Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse liige

Kati Raudsepp, Keila Miikaeli koguduse nõukogu liige

Katrin Burman, Tartu Pauluse koguduse liige

Katrin Kull, Tartu Pauluse koguduse liige

Katrin Sulger, Rannamõisa koguduse liige

Krista Varbo, Hageri Lambertuse koguduse liige

Kristjan Luhamets, preester

Kristjan Moora, Tartu Maarja koguduse liige

Kristjan-Hüllo Simson, preester

Külli Paju, Tartu Peetri koguduse liige

Külli Raudsepp, Tartu Pauluse koguduse liige

Leilin Paavel, Võnnu Jakobi koguduse liige

Leo Lekarkin, diakon

Liina Rodi, Tuhala koguduse nõukogu liige

Liisa Eensaar, Rannu Püha Martini koguduse liige, kirikukogu liige

Liive Koppel, Tartu Pauluse koguduse liige

Lija Gerassimov, Illuka koguduse juhatuse liige

Lui Remmelg, Emmaste Immanueli koguduse liige

Maara Vint, Tallinna Kaarli koguduse liige

Maarika Ertmann, Tartu Pauluse koguduse liige

Maie Trufanov, Märjamaa Maarja koguduse liige

Maili Kaerma, Kihelkonna Mihkli koguduse liige

Maili Kaerma, Saku Toomase koguduse liige

Malle Pärn, Tallinna Jaani koguduse liige

Mare Jõgi, Keila Miikaeli koguduse liige

Marek Roots, preester

Margit Nirgi, preester

Margus Kirja, Ida-Harju praostkonna praost

Marika Švedko, Tartu Pauluse koguduse liige

Marili Ertmann, Tartu Pauluse koguduse liige

Marju Allik, Emmaste Immanueli koguduse nõukogu ja juhatuse liige

Markus Haamer, preester

Martin Helme, Tallinna Kaarli koguduse nõukogu liige

Matis Rego, Viljandi Pauluse koguduse liige

Matti Talbonen, Haapsalu Püha Johannese koguduse liige

Meelis Malk, diakon

Meelis-Lauri Erikson, preester

Mehis Pupart, preester

Merike Uudam, Tartu Pauluse koguduse liige

Merike Vingel, Tartu Pauluse koguduse liige

Merle Aruoja, Tartu Pauluse koguduse liige

Merle Mänd, Viimsi Püha Jaakobi koguduse liige

Mihkel Johannes Reinup, Saku Toomase koguduse liige

Olev Põld, Tartu Pauluse koguduse liige

Paavo Mändar, Kärla Maarja Magdaleena koguduse liige

Peeter Aru, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Peeter Kaldur, preester

Peeter Krall, preester

Peeter Parts, preester

Piret Remmelg, Emmaste Immanueli koguduse liige

Priit Kalle, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Pärtel Tõnsberg, Aegviidu Aleksandri koguduse liige

Raigo Ojamets, preester

Raissa Klaas, Anna koguduse liige

Raivo Asuküla, preester

Raul Arras, Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse liige

Raul Ertmann, Tartu Pauluse koguduse vöörmünder

Raul Raudsepp, Keila Miikaeli koguduse liige

Reet Pikkmets, Mihkli koguduse juhatuse liige

Rein Orn, Kuressaare Laurentsiuse koguduse juhatuse esimees

Rein Ranne, Järvakandi Pauluse koguduse juhatuse liige

Rene Reinsoo, preester

Ria Värsi, Tartu Pauluse koguduse liige

Riina Aviste, Tartu Pauluse koguduse liige

Riina Toomet, Märjamaa Maarja koguduse nõukogu liige

Riine Sähka, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Robert Bunder, diakon

Roomet Vingel, Tartu Pauluse koguduse liige

Ruuta Tiimus, Rakvere Kolmainu koguduse liige

Sigrid Klaas, Tartu Pauluse koguduse liige

Siimon Haamer, preester

Sulev Lonn, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Sulev Savisaar, Tartu Pauluse koguduse liige

Tanel Meiel, diakon

Targo Pikkmets, Mihkli koguduse juhatuse esimees

Tarmo Linnas, preester

Tarmo Malbe, Paldiski koguduse liige

Tarmo Sulger, Rannamõisa koguduse liige

Tauno Kibur, preester

Teet Hanschmidt, preester

Tiina Lõhmus, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Tiina Siim, Nõmme Rahu koguduse liige

Tiit Kuusemaa, preester

Tiiu Ainso, Võnnu Jakobi koguduse juhatuse esimees

Tiiu Kaaring, Nõmme Rahu koguduse liige

Tiiu Strauss, Ilumäe koguduse liige

Timo Švedko, preester

Toivo Hollo, preester

Toivo Treiblut, preester

Tõnis Tamm, diakon

Tõnu Lagle, Harju-Jaani Ristija Johannese koguduse liige

Tõnu Taremaa, Pärnu praostkonna praost

Tõnu Tiimus, Rakvere Kolmainu koguduse liige

Tähti Karro, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Ulvar Kullerkupp, diakon

Urmas Koorits, Kambja koguduse juhatuse liige

Urmas Paju, koguduseõpetaja

Urmas Vulp, Tallinna Püha Vaimu koguduse liige

Vaike Pungas, Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse liige

Vaike Tausen, Tallinna Kaarli koguduse liige

Veiko Vihuri, preester

Veronika Mänd, Pärnu Eliisabeti koguduse liige

Viive Mütt, Tartu Maarja koguduse liige

Viivi Pungar, Märjamaa Maarja koguduse liige

Villu Jürjo, preester

Villu Kask, Tallinna Kaarli koguduse liige

Väino Klaas, Anna koguduse liige

Õnnelemb Natus, Tartu Pauluse koguduse liige

* Nimekiri ei sisalda enda avalikustamist mittesoovivate liitunute nimesid