Ootuspäraselt võttis riigikogu õigeusklike teisel ülestõusmispühal häältega 75 : 8 vastu avalduse, millega kuulutas Moskva patriarhaadi Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks.

Sellist avaldust on soovinud eeskätt sotsialistist siseminister Lauri Läänemets, kes plaanib seda kasutada Eesti suurima kiriku – Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku – sundlõpetamiseks.

«Arvestades kogu konteksti ei ole mul siseministrina võimalik midagi muud teha, kui teha ettepanek riigikogule, et nad kuulutaks Moskvas tegutseva patriarhaadi oma tegevuses terrorismi toetavaks ja sellest tulenevalt saaks siseminister minna kohtusse ja teha ettepaneku siin tegutseva kirikuorganisatsiooni tegevuse lõpetamiseks,» rääkis Läänemets 11. aprillil.

Riigivõimu löök Eestis õiguskuulekalt tegutsevale õigeusukirikule konstrueeritakse niisiis Venemaal tegutseva Moskva patriarhaadi kui terviku seostamise abil Vene agressioonisõjaga Ukrainas. Välispoliitilise sisuga avaldus on tegelikult mõeldud kasutamiseks sisepoliitilisel eesmärgil.

Selline käik on olemuselt valelik ja ülekohtune, nagu suurem osa sellest, mida meie riigis praegu ellu viiakse. Sellega on kaasas käinud ennekuulmatu vaenuõhutamise kampaania meedias, eriti süvariigi väljaandes Postimees. Vale ja demagoogia abil on loodud vihane ühiskondlik foon. Isegi õigeusklik helilooja Arvo Pärt on kuulutatud Kremli agendiks.

Tuleb selgesti välja öelda, et kõnealune riigikogu otsus on sama tühine ja kehtetu nagu kõik varasemad otsused alates praeguse koosseisu algusest.

2023. aasta «valimistel» vale ja pettusega, iseäranis elektroonilise hääletuse tulemuste moonutamise abil moodustunud «riigikogu» on praeguse ebaseadusliku režiimi valeparlament, hämaratel asjaoludel võimu juurde upitatud punt. Sellel kogul puudub legitiimsus.

Nüüd on see üdini valelik seltskond otsustanud minna kiriku ja kristlaste kallale. Sisuliselt kuulutas riigikogu end Jumala kirikut taga kiusavaks institutsiooniks. Midagi head sellest meie riigile ja rahvale küll ei tõuse.