«Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.» Jh 15:14

Selts tahab eneses ühendada need mõlemast soost noored inimesed, kes tunnistavad Jeesuse Kristuse oma Jumalaks ja Lunastajaks ja tahavad oma elu pühendada Jumalariigi tööle teiste noorte kallal ja selle töö levimisele rahva seas (misjonitöö) ning sellega saada niisugusteks «Jeesuse sõbruks», kes tõega seda nime kannavad.

Selle sihi kättesaamiseks kohustab iga seltsi liige ennast püüdma nii palju kui tal vähegi võimalik ja temale Issandalt abi antakse:

1. Truuisti ja igapäev Püha Kirja lugeda. Jeesuse sõber on piibli sõber.

2. Kindlasti palvesse jääda. Jeesuse sõber on palve sõber.

3. Issanda abil vereni patu vastu võidelda. Jeesuse sõber on püha elu sõber.

4. Kõigest jõust oma kiriku poole hoida. Jeesuse sõber on kiriku sõber.

5. Iga Jumalariigi tööd teha, milleks teda kutsutakse. Jeesuse sõber on armastuse töö sõber.

6. Iseäranis vaestele ja õnnetuile toeks ja abiks olla. Jeesuse sõber on Tema vähemate vendade sõber.

7. Kõikide inimeste vastu kõige suuremat viisakust ja lahkust üles näidata sõnades, viisides ja tegudes. Jeesuse sõber on armastuses kõikide inimeste sõber.

8. Oma koguduse ja seltsi koosolekutel ikka olla, olgu et niisugused põhjused teda takistavad, mida ta julgesti oma Issandale nimetada võib. Jeesuse sõber on usu osasaamise sõber.

9. Iga asja, harjunud viisi ehk inimeste seltsi maha jätta, mis teda takistada võiks seltsi sihti kättesaamast. Jeesuse sõber on enesesalgamise sõber.

10. Seal juures rõõmuga ja tasase meelega kanda kõik juhtuvat pilkamist, naeru ehk vaenu. Jeesuse sõber on Tema teotuse sõber.

Karja ev. lut. koguduse Noorsooseltsi «Jeesuse sõbrad» põhikirjast (1930)