17. sajandi algul ilmus Londonis raamatuke, mis kandis pealkirja: «A True Reporte of three straunge and wonderful Accidents, lately hapened at Pernaw, a Cittie in Liefflande. Wherein is conteyned a Prophesie of the greate Dearth & Famine, which (by reason of the warres in those partes) hath there come to passe in the yeare last past, 1602.» («Tõene teade kolmest kummalisest ja imepärasest juhtumist, mis hiljuti leidsid aset Liivimaa linnas Pärnus, milles sisaldusid suure surma ja nälja ettekuulutused, mis (sõdade tõttu selle piirkonnas) on seal juhtunud eelmisel, 1602. aastal.»)

Mis olid need rahvusvahelist tähelepanu pälvinud kummalised ja imepärased juhtumid, mis Pärnu linnas aset leidsid?

1599. aastal korraldati nimelt ühe Pärnu kaupmehe juures pidusöök, kus viibis ka keegi kohalik kurttumm mees. Keset prassimist tõusis kurttumm mees järsku püsti ja hakkas selge ning kõva häälega pidulisi manitsema, kuulutades neile saabuvat häda ja viletsust:

«…sest Issanda Jumala karistus on ligilähedal: suure tormi ja üleujutusega hävitab ta kurja ja miskit peale karistuse ei saa nende osaks. Selline surm tuleb sel aastal, et inimesed ei leia toitu söömiseks ja keegi ei pääse põgenema hävitava sõja eest: katk, taud ja tapatalgud hävitavad nii noored kui ka vanad, kes praegu elavad, need saavad surema, nii kindlasti saab see sündima: suuri ja kohutavaid imesid kuuldakse ja palju ebardlikke ja värdjalikke lapsi sünnib, otsekui suurendusklaasiks rikastele ja vaestele.»

(Tema sõnad on inglise keelde tõlgitud järgmiselt: «…for the punnishment of the Lord God is neare at hand: with greate stormes and ouverflowing waters, wil he destroy the wicked, and nothing but affliction and punnishment shalbe their portion. Such dearth that yeare shalbe that the people shall not finde any foode for nourishment, nor any way to escape by reason of the troublesome warre to come: great plague pestilence and murren shall destroy both younge and old, ther fore liue ye as if presently ye should die, for surely it is at hand: great and horrible wonders shall ye heare, and so many strange and monstrous children borne, as a looking-glasse both for rich and poore.»)

Seda öelnud, jäi mees taas tummaks. Ta suri järgmisel päeval ning maeti austusega maha. Ettekuulutused aga läksid täide. Päev pärast matuseid tõi üks naine ilmale moondunud pea ja kätega poisslapse. Pärnu linna kohal aga nähti kella neljast kella üheteistkümneni õhtul selges taevas musta linaga kirstu ja selle kandjaid.

«Seepärast, head kristlased, mõelge esmalt tumma mehe ootamatule ja hirmutavale kõnele, teiseks, meenutage värdjaliku lapse sündi ja ta kuju ja, lõpuks, mõtisklege hirmutavate märkide üle, mida oli näha õhus, ja seepeale, alandliku ja kahetseva südamega, kujutage selle kõige traagilist lõppu, tundes kaasa piinas maale ja liivimaalastele…»

(«Therefore good christians, consider first the suddaine and fearfull speech of the Dumbe, secondly, looke uppon, the monstrous birth and the shape of this Childe, and lastly, meditate, uppon the fearful signe saene in the Ayre, and there upon with the humble and penitent hart, imagine the tragical end of all, pittying the afflicted Countrey and people of Lyffeland.»)

Lähemalt saab kõigest sellest ja paljust muust lugeda Tiiu Reimo artiklist «Teated näljahädadest Liivimaal 17. sajandi alguse trükisõnas», kogumikus «Piiri peal», Rahvusarhiivi toimetised 4 (35), Tartu 2021.