Täna, 31. mail, on Pühima Neitsi Maarja, Kuninganna päev. See kroonib maikuud, mille katoliku kirik on tervenisti pühendanud Maarjale.

Meie ajastule on mõte kuningavõimust võõras. Meelde tuleb üks kunagine vaidlus ametivennaga, kes oli siiralt veendunud, et kuningavõim korrumpeerib kõik alamad võimuastmed ning kogu võimusüsteem on rahva jaoks üle mõistuse kallis ülal pidada. Võrdlus praeguse täielise Eesti vabariigiga ning võimusüsteemi võimaliku korrumpeeritusega annab siin mõtteainet.

Inglise ajaloolane lord John Dalberg-Acton on öelnud, et võim kaldub korrumpeerima ja piiramatu võim korrumpeerib täielikult. Kui Neitsi Maarja on nüüd ülendatud Jumala ligiolusse ja kroonitud valitsejaks, kas ta on siis täielikult korrumpeerunud?

Me ei tohiks ajada segamini patust rikutud maailma, mille langemine sai alguse uhkusest ja võimujanust. Jumalaga võrdseks saada tahtnud Valguse ingel, kes taevast maa peale heideti, ahvatles ka esimest inimest valeliku lubadusega haarama keelatud vilja: «Päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks.» Tulemus oli vastupidine, inimese jumalanäolisus hoopis rikuti ning valitsemise asemel sai inimese osaks orjapõli.

Milline on siis tõeline valitsemine? Kui Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes tulid salamisi Õpetaja juurde, et küsida endale aujärjed Tema kuningriigis ning teised jüngrid seepeale pahandasid – mine tea, võibolla olid nad kadedad, et nad ise ei taibanud sellist au otsida –, vastas Jeesuse neile: «Te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!» (Mk 10:42jj) Viimaks sai Jeesuse maiseks trooniks rist kahe kurjategija vahele.

Kus olid siis need aujärgi nõutanud jüngrid? Maarja kuninglikkus rajaneb üksnes sellel, et ta seisis risti kõrval. Alates vastusest peaingel Gabrieli kuulutusele: «Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!» (Lk 1:38) kuni ristini, mil Ema südant läbistas Poja surma tunnistajaks olemise mõõk, täitis ta Isa tahet, kandes oma risti.

Kuivõrd erinev on see langenud inimese arusaamast! Seda pole muutnud aastasajad ega -tuhanded. Küllap pole juhuslik, et kiriku poolt Neitsi Maarjale pühendatud maikuule järgneva juunikuu on üks teatud ilmalik seltskond nimetanud oma «uhkuse» kuuks. Küllap jääb taoline vastandumine kestma kuni aegade lõpuni. Aga nii nagu ütles üks vangistatud piiskop bolševikele: «Enne võidate teie, siis aga Kristus.»

Kuninglik au seisab ees ka Kristuse järgijatel. Jeesus ütles oma jüngritele: «Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma.» (Mt 19:28) Kristus-Kuninga kõrval istub taevastel aujärgedel kakskümmend neli vanemat (Ilm 4:4). Ning koos vanematega «naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas.» (Ilm 12:1)