«Inimene sooviks minna kohvikusse või üritusele, ent see minek on raskendatud või üldse keelatud. Nii et me toome nende ellu selle väikese valu. … Nii me jõuame sellele territooriumile, et poliitiliselt tuleks konkreetselt öelda: meid ei huvita sinu tahe, vaid see tuleb ära teha!»

Need sõnad kuuluvad valitsust nõustava teadusnõukoja liikmele Andero Uusbergile, näidates ilmekalt, milline on ülakorrustel valitsev mõtteviis. Võim suhtub inimestesse kui kariloomadesse, keda võib väikese valu abil «motiveerida» ja kelle tahe ei maksa loomapidaja silmis mitte midagi.

Valitsuse eesmärk on sundida inimesi end vaktsineerida laskma. Kuna suur hulk inimesi ei soovi seda, siis leiab valitsus ühes oma nõunikega, et nende elu tuleb teha nii ebamugavaks kui võimalik, et nad survele järgi annaksid.

Eestis kehtib vaktsineerimisvabadus. Õiguskantsler on korduvalt rõhutanud, et kedagi ei tohi survestada – see on põhiseadusvastane.

De facto aga toimub sundvaktsineerimine ja kodanike jõhker survestamine. Kehtestatud on inimesi diskrimineeriv ja alandav apartheidirežiim. Inimeste põhiseaduslikud õigused ja vabadused on sõltuvusse asetatud sellest, kas nad on lasknud end süstida või mitte. Eriti hirmutav on perspektiiv, et oma elementaarseid õigusi tuleb hakata iga poole aasta tagant tõhustusdoosiga «uuendama», sest ühe vaktsiinikuuri mõju kahaneb loetud kuudega.

Vaktsineerimine on igaühe isiklik terviseotsus ja peab selleks jäämagi. Kui sellest aga tehakse ühiskonnaelus osalemise eeltingimus, siis on tegemist võimu kuritarvitamisega, mis tuleb otsustavate vahenditega maha suruda.

Ei saa leppida ka sellega, et valitsus võib tervisekriisile viidates keelata valitsuse poliitika vastu protestimise; sulgeda ettevõtteid, mis võimulolijate põhiseadusvastaseid korraldusi ei täida; trahvida kuni pankroti või vaesumiseni neid, kes ei nõustu valitsuse poliitikaga. See ei ole enam vaba ühiskond ega õigusriik. See on düstoopia ja türannia.

Head kaasmaalased! Kogunegem laupäeva, 23. oktoobri keskpäeval Tallinna Vabaduse väljakule suurele meeleavaldusele, et seista vaba ühiskonna ja oma õiguste kaitseks. Meie kõigi ühisest pingutusest sõltub, kas austus vabaduse vastu jääb alles või mitte. Kui piisavalt suur hulk inimesi käitub julgelt ja kindlameelselt, on võimulolijatel keeruline oma kuritegelikku poliitikat ellu viia.

Tsiteerin lõpetuseks meeleavaldust korraldava Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhti Varro Vooglaidu, kes on öelnud: «Taganemine vaba ühiskonna aluspõhimõtetest on toimunud hirmuäratava kiirusega ja mõte sellest, kuhu jõuame samas tempos jätkates, on sünge. … Sellist Eestit me mitte ainult ei taha, vaid sellise Eestiga me ei lepi mitte kunagi, mitte mingil juhul.»