Peapiiskop Carlo Maria Viganò, endine apostellik nuntsius Ameerika Ühendriikides, leiab oma jõulupöördumises USA elanike poole, et Covid-19 «pandeemia» haldamine ja «ökoloogiline kriis» on saatanliku uue maailmakorra kehtestamise vahendid.

Peapiiskop Carlo Maria Viganò pöördus enne jõule Ameerika Ühendriikide inimeste poole ja hoiatas neid Covidi farsi varjus toimuva üleilmse võimupöörde kurjuse eest. 

Kallid Ameerika Ühendriikide inimesed, kallid sõbrad,

Tänaseks on juba kaks aastat üle maailma toimunud seadusliku võimu anastamine. See on pisikese grupi mõjukate vandenõulaste üritus, mida on pikalt ette valmistatud ja mis teenib rahvusvahelise Suure Raha huve. Putši korraldamiseks andis võimaluse ootamatu pandeemia, mille juhatas sisse viirus, mille surmavus on pea analoogne kõigi teiste hooajaliste gripiviirustega. «Surmava viiruse» ravimiseks on ära keelatud ja ebaseaduslikuks kuulutatud tõhusad ravimid ja selle ennetamiseks jagatakse eksperimentaalset, ilmselgelt kasutut; tõsiseid, või isegi surmavaid kaasnähte põhjustavat geeniseerumit. 

Me kõik teame, kuidas peavoolu meedia on hullumeelsele pandeemia narratiivile kaasa aidanud. Me teame, mis huvid on «pandeemia» taga ja mis on võimul olevate grupeeringute huvid: maailma rahvastiku vähendamine, ellujääjatest krooniliste haigete tegemine ja kodanike põhiõiguseid ning loomulikke vabadusi rikkuvate kontrollimeetmete kehtestamine. Kuid ometigi – kaks aastat peale seda, kui sai alguse kõnealune groteskne farss, mis on kaasa toonud rohkem ohvreid kui sõda, mis on hävitanud sotsiaalse lõime, rahvuslikud majandused ja õigusriigi vundamendi – pole riikide poliitikates ja nende «pandeemia» haldamises midagi muutunud.

Eelmisel aastal, kui paljud inimesed ei saanud veel aru, milline oht neid ähvardab, olin ma üks esimesi, kes sellise võimupöörde hukka mõistis ja keda selle eest kohe vandenõuteoreetikuks nimetati. Tänaseks on järjest suurema hulga inimeste silmad avanenud ja nad on saanud aru, et see erakorraline pandeemia ja «ökoloogiline hädaolukord» on osa suurest kuritegelikust plaanist. Selle plaani on välja haudunud Maailma Majandusfoorum (WEF), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), meeletut mõõtu vabaühenduste ja sihtasutuste võrgustik, mis kõik kokku on ideoloogiliselt iseloomustades üheselt ebainimlik ja – mida tuleb rõhutada – kristluse vastane.

Asjaolu, kui täiuslikult sünkroonis maailma riigid tegutsevad, paljastab Suure Lähtestamise kuritegeliku olemuse, mis omakorda osutab, et selle taga on üks ainus tegevusplaan ja üks juhtkond. Kurvastav on vaadata, kuidas ravivõimaluste puudus, suurema arvu surmade põhjustamise eesmärgil sihilikult valesti määratud ravi, sulgemiste ja maskikandmise kohustused; geeniseerumitest «vaktsiinide» kahjulikke kõrvalmõjusid saatev koordineeritud vandenõu mõõdus vaikus ja järjekindel kuritegelike eksimuste kordamine on kõik saanud juhtuda, kuna valitsejad ning institutsioonid aitavad sellele kaasa. Poliitilised ja religioossed juhid, rahvaesindajad, teadlased ja arstid, ajakirjanikud ja meediatöötajad on sõna otseses mõttes reetnud oma inimesed, oma seadused, oma põhiseadused ja kõige elementaarsemad eetilised põhimõtted.  

2020. aastal president Trumpi vastu toime pandud valimispettus paistab olevat oluline osa kõnealusest globaalsest operatsioonist, sest ebaseaduslike piirangute kehtestamiseks oli vaja Ameerika Ühendriikide presidenti, kes toetaks hullumeelsuse-pandeemiat ja selle narratiivi. Süvariigi osaks olev Demokraatlik partei täidab oma kaasosalise rolli kõnealuses võimupöördes samamoodi, nagu süvakirik on Bergoglios leidnud oma propagandatöötaja. Samas hiljutised Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu ja mõne osariigi otsused, mis on kuulutanud sundvaktsineerimise põhiseaduse vastaseks, annavad meile lootust, et kõnealune kriminaalne plaan võib läbi kukkuda ja need, kes selle eest vastutavad, tehakse kindlaks ning peavad oma tegude eest vastutama. Nii Ameerika Ühendriikides kui kõikjal maailmas.

Kuidas jõuti sellise reetmiseni? Kuidas juhtus see, et meid peetakse meie valitsejate poolt vaenlasteks ja seda mitte üldise hüve, vaid põrguliku surma ning orjuse masina toitmise nimel?

Põhjus on tänaseks selge: üle maailma on, väärastunud «vabaduse» kontseptsiooni nimel, ühiskonnast ja seadustest järk-järgult Jumal ära kustutatud. Me eirame, et olemas on igavene ja kõikehõlmav ürgne alusseadus ja -tõde [antiikfilosoofia principium], mis kehtib kõigile inimestele igal ajal ning ajastul, mille järele tuleb teha riikide seadused. Me oleme asendanud absoluutse alusseaduse üksikisikute suvaga; arvamusega, et igaüks võib enda jaoks seaduseid välja mõelda. Sellise hullumeelse vabaduse nimel oleme me lubanud rikkuda Jumala ja looduse seaduseid. Me oleme seadustanud emaüsas laste tapmise, seda kuni sünni momendini; me oleme seadustanud vanurite ja raskelt haigete inimeste tapmise haiglavoodites, me oleme seadustanud loomuliku perekonna ja abielu hävitamise, me oleme kuulutanud õigusteks pahe ja patu, me oleme seadnud inimeste väärastumise ühiskonna heaolust kõrgemale. Lühidalt, me oleme hävitanud kõigi inimeste sotsiaalse elu aluseks oleva moraalse korra vundamendi. Juba neljandal sajandil enne Kristust kirjutas neist asjadest Platon oma viimaseks jäänud teoses «Seadused» (Nómoi; De Legibus), milles selgitas Ateenat tabanud poliitilist kriisi jumaliku korra – kosmose – rikkumisega; sellega, et igavesed põhimõtted ja inimeste seadused läksid lahku.

Kreeka-rooma maailma loomulikud moraalsed põhimõtted jõudsid täiuseni kristluses, millele ehitati Lääne tsivilisatsioon ja need on Lääne tsivilisatsiooni taga olev üleloomulik tõukejõud. Kristlus on kõige parem kaitse ebaõigluse vastu, kõige tugevam müür, mis kaitseb väeteid tugevate rõhumise eest, rahumeelseid vägivaldsete eest, varjab häid inimesi kurjade eest. Kristliku moraali alusel me kõik vastutame oma tegude eest Jumala ja oma ligimeste ees, seda nii kodanike kui valitsejatena. Jumala Poeg, kelle sünnipäeva me peatselt peame [kiri avaldati 18. detsembril 2021 – toim.], sai lihaks (inkarneerus) ajas ja ajaloos selleks, et parandada iidne haav, et taastada Armu kaudu sõnakuulmatuse tõttu hävinud kord. Tema sotsiaalne kuninglikkus oli kristliku korra (ordo Christianus) aluspõhimõte; korra, mille vastu on vabamüürlus pidanud kaks viimast sajandit vihast sõda. Revolutsioon, mida vabamüürlus toetab, toob kaasa kaose, see on korratus, see on põrgulik mäss jumaliku korra vastu, mille eesmärgiks on Saatana türannia kehtestamine.  

Täna, kui me näeme, mis meie ümber toimub, me saame aru, kui valelikud on kristliku ühiskonna hävitajate poolt antud progressi ja vabaduse lubadused. Kui petlik on uue Paabeli torni lubadus, mida ehitatakse mitte ainult ilma Jumalata, vaid otseselt tema vastu. Vaenlase põrgulikud provokatsioonid korduvad sajandist sajandisse, kuid neid ootab ees vältimatu häving. Aastatuhandete jooksul kordunud vandenõu taga on alati üks vaenlane. Ainukene asi, mis muutub, on temaga koostööd tegevad inimesed.

Kallid Ameerika Ühendriikide vennad ja õed! Kallid patrioodid! Ameerika Ühendriikide ja terve inimkonna jaoks on käes ülioluline hetk. Pandeemia eriolukord, globaalse soojenemise ja rohelise majanduse farss, sihilikult Suure Lähtestamise poolt esile kutsutud majanduskriis, millele kõigele süvariik aitab kaasa, on ainult palju tõsisema probleemi tagajärjed. Probleemi, mille lahendamiseks me peame selle endale põhjalikult selgeks tegema. 

Tegemist on olemuselt moraalse probleemiga, mis on tegelikult religioosne. Me peame seadma Jumala tagasi esikohale mitte ainult oma isiklikus, vaid ka ühiskondlikus elus. Me peame andma tagasi krooni meie Isandale Jeesusele Kristusele, mille revolutsioon temalt röövis. Selleks, et see saaks teoks, peavad põhjalikult muutuma nii inimesed kui ühiskond. Globaalsele türanniale ei tule lõppu, kui me jätkame Kristuse kuningriigist rahvaste eemaldamisega, kes kuuluvad Temale ja peavad Temale kuuluma. Sellel põhjusel on väga oluline tähendus liikumisel, mis püüab tühistada Roe v Wade'i kohtuotsuse [sündimata laste tapmist lubav USA Ülemkohtu otsus], sest sündimata elu pühadus peab olema tagatud positiivse õigusega, kui viimane soovib peegeldada igavesi seaduseid. 

Teid paneb tegutsema igatsus õigluse järele ja see on hea ning asjakohane soov. «Õnnistatud on need, kes tunnevad nälga ja janu õigluse järele,» ütleb Isand (Matteuse 5:6). Kuid õiglus peab toetuma teadlikkusele, et tegemist on vaimse sõjaga, milles on vaja valida pool, selle juures kaksiti mõtlemata ja kompromisse tegemata; milles tuleb pidada kinni kõikehõlmavatest (transtsendentaalsetest) ja igavestest toetuspunktidest, millest said aru isegi paganlikud filosoofid ning mis jõudsid täiuseni Jumala Poja, Jumaliku Isanda Ilmutuses.

Ma kutsusin üles moodustama globalismi vastast liitu – ja ma teen seda ka täna –, mille eesmärgiks on luua moraalse ja vaimse ärkamise liikumine, mis paneks tsiviil-, sotsiaal- ja poliitika vallas tegutsema inimesed, kes ei taha saada Uue Maailmakorra orjadeks. Liikumine, mis oleks riikide- ja kohalikul tasandil võimeline astuma vastu Suurele Lähtestamisele ning mis võitleks täna toimuva võimupöördega. Sest kui inimesed saavad teadlikuks, kes on tegelik vaenlane ja mis on tema eesmärgid, võime me teha lõpu tema kuritegudele ning sundida ta taganema. Selle tõttu on väga oluline, et igaüks teist hakkaks julgelt vastu pandeemia farsile ja vaktsineerimiskohustusele.

Teil tuleb selle pärast võtta ette Tõe töö, tuua valguse kätte Uue Maailmakorra valed ja pettused ning nende inimsuse- ja kristlusevastane maatriks. Selle tõttu peavad need olema inimesed ilmikute seast, igaüks neist nende erialases ja olmerollis, kes peavad tegema koostööd, organiseerima kindla- ja rahumeelse vastupanuliikumise, mis ei annaks tänastele võimulolijatele põhjust vägivaldseteks repressioonideks, kuid mõistaks hukka nende teod. 

Olge Ameerika Ühendriikide patriootidena uhked oma identiteedi üle ja usu pärast, mis annab sisu teie elule. Ärge lubage kellelgi panna ennast tundma madalana ainult selle tõttu, et te armastate oma kodumaad; selle pärast, et te teete ausalt oma tööd; selle pärast, et te tahate kaitsta oma perekonda ja kasvatada oma lapsi lähtudes elutervetest väärtustest; selle pärast, et te austate eakaid; selle pärast, et te kaitsete elu alates selle alguspunktist kuni loomuliku lõpuni. Ärge laske ennast alandada ega petta inimestel, kes ehitavad düstoopilist maailma, milles näota võim sunnib teid hakkama vastu Jumala seadustele, mis esitab pattu ja pahesid kui midagi seaduslikku ning ihaldusväärset, mis põlgab õiglust ja moraalsust, mis hävitab loomuliku perekonna ja propageerib kõige hullemaid perverssusi, soovib kaitsetute ja nõrkade olendite surma, ja kasutab inimkonda omakasu või võimu nimel ära.

Olge suure peapiiskopi Fulton Sheeni väärikad pärijad ja ärge järgige neid karjaseid, kes on reetnud meie Isandalt saadud volitused, kes annavad teile ülekohtuseid korraldusi või kes on vaiki avalike Jumala ja inimkonna vastu toime pandavate kuritegude teemal.

Olgu käesolevad jõulud teie mõistuse jaoks valgustavad ja süttigu teie südames säde sõimes oleva rinnalapsest Kuninga ees. Nii nagu inglikooride ülistus ja hommikumaa tarkade kummardamine sai üheks lihtsate karjaste austusega, nii saagu ka teie pühendumine Ameerika Ühendriikide – mis on üks rahvas Jumala ees – moraalsele uuestisünnile õnnistatud meie Isanda poolt ja toogu see teie valitsejad teie poolele. Aamen. 

Jumal õnnistagu teid ja Ameerika Ühendriike!

+ Carlo Maria Viganò, peapiiskop, 18. detsember 2021

Tõlge ilmus esmalt portaalis Objektiiv, toimetas Karol Kallas