Laupäeval, 16. septembril, pidas Eestis visiidil viibiv Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeus Värska lauluväljakul jumalateenistuse, millest kujunes tema külaskäigu kõige rahvarohkem sündmus ning millega tähistati ühtlasi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomia sajandat aastapäeva.

Värskasse oli kokku tulnud tuhatkond õigeusklikku ja õigeusu sõpra Eesti eri paigust Saaremaast Setomaani. Iseäranis torkasid rahva seas silma rahvarõivais Kihnu naised.

Liturgial teenisid kaasa Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, Kydoniai metropoliit Athinagoras, Rootsi metropoliit Cleopas, Peristeri metropoliit Gregorios, Tartu piiskop Eelija ning Pärnu ja Saare piiskop Aleksander. Liturgial osalesid ka Helsingi ja kogu Soome peapiiskop Leo ning Hispaania ja Portugali metropoliit Vissarion.

Oma kõnes, mis loeti ette ka eestikeelses tõlkes, väljendas patriarh Bartolomeus rahulolu autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga.

«Teie emakirik Konstantinoopolis mõistab väga hästi, et te olete oma kirikliku autonoomse asendi raskelt kätte võidelnud ja väärikalt vastu võtnud. Meie vaatame teie peale nagu uhke lapsevanem oma tubli ja andeka lapse peale, sest te olete näidanud üles kõiki neid voorusi, mis pakuksid igale vanemale siirast rõõmu ja rahulolu,» kõneles oikumeeniline patriarh ja lisas, et EAÕK kujutab endast õigeusu tulevikku Läänemere ääres veel paljudeks sugupõlvedeks.

«Sest kristlastena ei ole meie mineviku vangid, vaid tuleviku teerajajad. Nagu keegi on öelnud: Pärimus pole mitte tuha kummardamine, vaid tule hoidmine. Te kannate usutuld edasi, et valgustada teed tulevikku – tulevikku, mis leegitseb jumalikus armastuses ja halastuses,» märkis patriarh.

«Igal jumalikul liturgial võtame enesesse vastu Jumala püha tule Issanda Jeesuse Kristuse püha Ihu ja kalli Vere näol. … Me kanname seda ainetut tuld edasi ja õpetame tema salasust oma lastele ja lastelastele.»

«Me näeme, mis juhtub, kui inimesed kummardavad tuhka. Nad tekitavad tuhka juurde, tuues süütutele hävingut, andes järgi ilmaliku võimu nõuetele, sest nad armastavad võimu. Aga meie, mu armas ristirahvas, ei kummarda võimuiha pärast kellegi ette. Me kummardame vaid armastuse võimu ette,» ütles patriarh.

Oikumeeniline patriarh Bartolomeus saabus Eestisse juba 12. septembril ja lisaks Tallinnale külastas ta Tartut, Valgat ja Pärnut. 18. septembril on kavas Hiiumaal asuva Puski Kristuse sündimise kiriku taasavamine, 19. septembril Aruküla Püha Kolmainu kiriku taasavamine. Visiidi viimasel päeval, 19. septembril, toimub kell 17 Tallinna toomkirikus oikumeeniline palvus.

Tekst ja fotod: Veiko Vihuri

Liturgia ülekannet veebis saab vaadata siit.