Markuse 1:29–39

Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Ämmade üle on nalja visatud ja neid tögatud küllap vist aegade algusest saati. Kui päris täpne olla, siis Aadama ja Eeva ajastu tuleb siiski välja jätta, sest neil ju ämmasid ei olnud, kuid pärast neid oli ämm juba kindlasti nalja objektiks. Kes viitsib internetis ringi kolada, see leiab uskumatult palju nalju ämmade kohta. Nende ümberjutustamisega võiks täita terve kirikuaasta, aga jätame sellise lõbutsemise nende jaoks, kellel pole muud targemat teha.

Ämmaks olemine ei ole sugugi kerge ülesanne. Sa avastad korraga, et sinu nõuandeid ei ole enam kõige paremad ja vajalikumad. Lapsel, keda sa suure armastusega kasvatasid, on äkitselt abikaasa, kes on valmis arvustama iga su sõna ja tegu. Kuid siiski ma usun, et enamus meist – ehkki me ei tunnista seda endale alati – hoolime siiski oma ämmadest. Sellepärast on arusaadav ka Peetruse soov näha oma ämma tervena. Tänane evangeeliumi sõnum Peetruse ämma tervendamisest on küllalt oluline, et selle üle mõtiskleda, sest see oli küllaltki tähtis sündmus Peetruse jüngriks olemise teel.

Ma ei hakka siin lahkama Peetruse perekonna elu, kuid nii palju tuleb öelda, et perekonna liikmete rollid olid toll ajal täpsemini määratletud kui tänapäeval. Perekonnapea, kelleks Peetrus kahtlemata oli, kandis hulga suuremat vastutust kui tänapäeva mehed, sest naised on kaasajal palju iseseisvamad kui vanasti. Oma pere kõrval tuli Peetrusel hoolitseda ka ämma eest, kuna too oli lesk ja arvatavasti ei olnud tal peale tütre teisi lapsi. Sellele mõeldes võib aru saada kui raske oli Peetrusel jätta maha oma lähedased, et järgneda Jeesusele. Küllap mõnigi arvab, et Peetrus loobus seikluse nimel vastutusest ja mõistab sellepärast apostli hukka. Ma arvan, et pigem Peetrus tundis ära Jeesuse jumaliku olemuse ja mõistis hetke tähtsust ning oli valmis sellepärast kõigega riskides järgnema Issandale. Kindlasti kinnitas ämma imeline tervendamine veel kord Peetruse usku Jeesusesse ja aitas tal langetada jüngriks saamise otsust.

Vaatleme nüüd sündmust ennast lähemalt. Oli hingamispäev ja Jeesus oli koos jüngritega sünagoogis õpetamas. Seal olles Ta tervendas inimese, kelles oli rüve vaim. Peetrus nägi esimest korda,  kuidas Jeesus sooritas tervendamise imeteo. Milline on Peetruse reaktsioon? Ta võtab Jeesuse endaga koju kaasa. Milline huvitav mõte – võtta Jeesus endaga koju kaasa. Enamuse jaoks on Jeesus Jumala Poeg, kellega käiakse pühapäeval kirikus kohtumas. Ta on pigem piiblilugude kangelane, kellesse uskudes me loodame leida igavese elu, kui külaline meie kodudes. Kui palju meist võtab Ta tegelikult endaga koju kaasa? Paljud on küll võtnud vastu Jeesuse oma südametesse, kuid ei ole kutsunud Teda oma kodudesse ega töökohtadesse, ei ole tahtnud Teda kaaslaseks oma hobide keskele.

Peetruse usu tugevuse tunnistuseks oli see, et ta andis Jeesusele keskse koha enda elus. Tema ette ta kandis oma mured ja probleemid.

Kui Jeesus kohale jõudis, oli Peetruse ämm kõrge palavikuga voodis. Vaevalt et Peetrus teadis, mis täpselt toimuma hakkab, kuid ta uskus, et Jeesus suudab lahendada kõik probleemid. Nagu me kuulsime, Peetruse usk leidis kinnitust. Jeesus tervendas pereliikme. Ta lihtsalt võttis Peetruse ämma käest kinni ja palavik oli kadunud. Ämm ei vajanud isegi mingit toibumisaega, ta tõusis kohe voodist ja teenis oma külalisi.

Selles loos on mõned väärtuslikud õppetunnid nii Peetrusele kui ka meile endile.

Esimest õpetundi ma juba mainisin. Issand tahab olla kaasatud sinu ja minu elu igasse olukorda. Liiga sageli me liigitame asju vaimseteks ja ilmalikeks. Kui Jumal ja usk, palvetunnid ja jumalateenistused, pühakiri ja piiblitunnid moodustavad meie vaimse elu, siis perekonna, töö, puhkuse ja suhted tahame jätta millegipärast Jumala mõjupiirkonnast välja. Kuid tegelikult ei saa me kristlastena mitte midagi endale hoida. Jeesust järgides muutuvad kõik asjad vaimseteks. Temale on kõik asjad tähtsad. Ta tahab leevendada sinu muret haige ämma tervendamisega või jonnaka lapse ohjeldamisega. Ta õpetab sulle kannatlikust ja halastust, et jaksaksid taluda raskusi ja suudaksid andestada ülekohut. Selleks sa pead Peetruse kombel Jeesuse endaga koju kaasa viima.

Tänane evangeelium annab teisegi väärtusliku õpetunni. Ma arvan, et tänu tervendamisele Peetrus mõistis, et Jeesus on suuteline rahuldama kõik tema vajadused. Peetrus võttis endale tohutult suure ülesande kui loobus kalanduse ärist ja järgnes Jeesusele. See oli võimas usu tegu. Küllap vaevasid teda alguses küsimused, kes kannab hoolt pere eest, kes paneb liha lauale ja kes varustab riietega. Ämma tervendamine andis neile küsimustele vastuse. Jeesus näitas, et Ta võib ja tahab hoolitseda Peetruse eest. Õigem oleks öelda, et Jeesus varustab Peetrust kõige sellega, mis on vajalik perekonna eest hoolitsemisel. Hiljem, kuulates Jeesuse Mäejutlust, Peetrus mõistis, mida Issand pidas silmas, kui ütles: «Ärge siis hakake muretsema, öeldes: «Mida me sööme või mida me joome või millega riietume?» Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie Taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!» (Mt 6:31–33)

Sellest hetkest alates võis Peetrus järgida Jeesust rahuliku südamega, kuna uskus, et Issand teab nii tema kui ka tema perekonna igapäevaseid vajadusi. See oli algus uuele elule täis pühendumist Õnnistegija teenistuses. Peetruse jaoks sai Jeesusest midagi enamat kui hetkelise uudishimu rahuldamise objekt. Tema kodu oli nüüdsest ka Jeesuse kodu. Iga kord kui Jeesus oli Kapernaumas, Ta peatus Peetruse majas, millest oli saanud nüüd inimeste teenimise koht. Ikka ja jälle toodi sinna haigeid ja vaevatuid, et Jeesus tervendaks neid. Peetruse jaoks olid väärtused saanud teise tähenduse. Näiteks maja, mis varem oli olnud tema jaoks väga tähtis, muutus Jeesuse kõrval teisejärguliseks. Vaevalt et ta muidu oleks lubanud oma majal pool katust maha lammutada, kui halvatud mees sealt kaudu Jeesuse ette toimetati.

Peetruse eeskujul tuleb meilgi avada oma südamed ja koduuksed, et aidata inimestel leida Päästjat.

Ehki järgmisel hommikul Jeesus lahkus Peetruse majast, jäi Ta ometi selle pere liikmete südametesse, korvates sellega Peetruse eemalolekust tingitud puudujäägi. Anna sinagi Jeesusele vääriline koht oma elus. Aamen.