Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal (Js 55:6)! Tõuske üles kõik, kes te usute Kristusesse, tulge kokku Issanda sündimise suurpühale. See on kõige püham öö, mil maailma Lunastaja Jeesus Kristus tahtis aulise Neitsi Maarja kaudu ilmale tulla. Tõuske siis kõik üles ja valvake, seadke valmis oma südamed ja paluge. Issand on tulnud – tulge ja austage Teda. Otsige Jeesust, ja te leiate; koputage uksele, ja teile tehakse lahti, astuge kotta, ja te näete. Meie Kuningas on tulnud, Kristus on meile sündinud. Tulge avaldage austust ja kummardage Tema ees, sest Tema ise on meid teinud. Tulge inglid ja peainglidki – laulge, hõisake ja vestke psalme. Õiged rõõmustage Issandas – kuulutage paganate seas tema tegusid. Meie Issand on meiega – ärge kartke! Jumal sai lihaks; Ta on ühes meiega inimene – minetamata kübetki oma jumalikkust. Tulge väikesed ja suured, vanad ja raugad, noored ja neitsid; laulge Issandale uus laul, sest täna Ta lasi imel sündida. TÕSTKE OMA SÜDAMED JA KÄED TAEVA POOLE, JA ÜLE KÕIGE HÕISKAMISE ANDKE AU TEMA KIITUSELE! Meie Issand on meiega, ärge kurvastage enam. Tõmmake endale selga rõõmu ja helguse rüü, kes te olete Jumala poolt väljavalitud; heitke endast ära pimeduse teod ja rüütage end valgusega – et nagu päise päeva ajal valvaksime seda püha ööd. Rõõmustagem ja hõisakem, laulgem ja kandkem ette hümne, juubeldagem Jumala, meie päästja üle. Andke Talle oma tõotused, osutage Talle oma suuga kuulekust. Issand on meiega; ärge minge ära, ärge väsige, vaid püsige ärkvel ja laulge talle rõõmuga psalme.

Kes saab veel magada, kui inglid laulavad taevas ja kiituselaul kostab ülevalt? Kes püsiks veel oma asemel, kui kõik rõõmustavad koos Jeesusega? Kes ei tõuseks sel ööl igatsusega üles, mil kõik näivad rõõmustavad? Seetõttu rõõmustage ja ilutsege Siioni tütred, hõiska Jeruusalemm, sest täna laskus tõeline rahu taevast alla, et seada rahu maa peale nagu see on taevas. Täna paistis tõeline valgus üle maa, et valgustada igaüht, kes Temasse usub. Täna on Iisraelis suur rõõmupidu, sest Kristus on sündinud Petlemmas. Täna on taevast üle ilmamaa voolanud sulamett; õpetlaste huultelt kuulduvad sulnimad sõnad, millest leiavad nõrgad kosutust, usklikud lohutust, teadmatud õpetust, laisad utsitust, ustavad julgustust ja uskmatud meelehärmi.

Täna rõõmustavad inglid, ülistavad peainglid ja kõik õiged usus on täis vaimset rõõmu. Täna on öö muutunud päevaks ja suureks säraks, sest õigetele südametele on tõusnud pimedusest valgus – armuline ja halastav Issand. Olgu see öö igavesti õnnistatud ja loetud suurte pidupäevade hulka. Õnnistagu seda [Tema], kes seda päeva õnnistab. Kiitke seda kõik valguse lapsed, sest selles on sündinud Kristus, Jumala Poeg, igavese valguse valgus. Ärgu olgu see öö üksildane ega pime, vaid paistku sellele valgus ülevalt, ka kõikjal kirikuis süüdatagu palju tulesid. Ärgu jäägu miskit varju, mis puudutab selle ilu, vaid kestku kiitus kuni koidikuni. Ja kui päev on koitnud, paistku õigluse päike, kes on sündinud, kõigi Teda armastavate südames ja tõusku taas värske pühendumus kõigi pidutsejate südames. Täna on meile paistnud pühitsev päev: rõõmustage kõik usklikud, sest Jumal on ütelnud: «Saagu valgus!» – ja valgus sai. Oo tõeline õnnistatud öö, valgustatud tõelise Valguse sünniga ja kirjatud inglite säraga! Nende hümnid ja kiituselaulud toovad rõõmu kõigile usklikele üle ilmamaa. Oo kõige õnnistatum öö, säravaim kõikidest teistest, mis väärisid teadma aega ja tundi, mil neitsi ihust sündis Jumala Poeg, kes võttis endale meie hapra keha! Oo püha ja veatu sünd, mille andis NEITSILIK KÜLLUS! Oo üleloomulik küllus, mida kaunistas neitsik puhtus ja mille valis välja taevalik ülevus, et inimene saaks oma surelikkuses päästetud! Oo õnnistatud ja rõõmutoov sünd, mis on muutnud meie esivanemate needuse õnnistuseks ja nende leina igaveseks rõõmuks! See öö, mil Kristus tahtis sündida, et kõik vabastada, väärib kõigi inimeste austust ja armastust. Õnnistatud olgu püha Kolmainsus, kelle headuse ja tarkusega on inimkonna väärikus taas jalule seatud ja kuradi kavalus läinud luhta. Ma kiidan Sind, taevane Isa, kes Sa läkitasid oma armastatud Poja maailma, et meid lunastada. Ma kiidan Sind, Jumala ainusündinud Poeg, Jeesus Kristus, kes Sa meie lunastamiseks võtsid meie loomuse. Ma kiidan Sind, Püha Vaim, Lohutaja, kes Sa tegid hiilgavalt ja imeliselt täiuslikuks kõik meie lunastuse saladused algusest lõpuni. Sulle kuulugu lõputu kiitus ja au, kuulugu sulle au ja vägi, oo ülim ja igavene Kolmainsus, kelle hoole ja korralduse nõul on meil selline rõõmuküllane ja pühalik pidupäev. Aamen.

Tõlgitud väljaandest: Thomae Hemerken a Kempis, canonici regularis ordinis S. Augustini. Sermo in nocte nativitatis Christi de quaerendo parvulo Iesu. Harlemi, 1934. Tõlkinud Sven-Olav Paavel.