Issand, jäta seda veel sekski aastaks, seni kui ma tema ümber saan kaevanud ja sõnnikut pannud, ehk tema vahest vilja kannaks; aga kui mitte, siis raiu teda pärast maha. Lk 13:8–9

Möödunud aastaga on üks suur osa sinu elust möödunud. Seepärast pead sina selle aasta viimase päevaga mõtlema tagasi ka kogu oma elule sel ajal, et sa võiksid Jumalaga selle üle aru pidada, kes iga üksiku päeva selles aastas oma raamatusse on kirjutanud. Siia on märgitud üles ka kõik sinu võlad. Möödunud on jälle aasta, kus Issand sinuga on pidanud palju kannatama. Asu siis täna vaimus tema armu aujärje ette ja palu temalt südamest andeks kõik oma suured patuvõlad ja ka oma teadmata eksimised Tema vastu. Kes teab, ehk on Jeesus sinu eestkostja juba möödunud uue-aasta päeval sinu eest palunud: Jäta teda veel sellekski aastaks ja tema palve peale jäetigi sind veel tänini. Nüüd mõtle aga järele, kuidas oled sina möödunud aasta jooksul tarvitanud Jumala armu, mida Tema sulle pakkus oma Sõna ja pühade sakramentide läbi. Nende läbi püüdis tema sinu südamemaad harida ja seda teha viljaliseks. Kas oled sina see peale meelt parandanud ja jätnud maha patutee? Kui sa nüüd tunned, et sa oled väärt, et sind maha raiutakse, siis mine rusukspekstud südamega, oma pattu kahetsedes Issanda ette ja palu armu. Tõota Temale parandada meelt ja alata uut elu ja ära unusta eeloleval aastal enam seda tõotust. Selgita nii oma vahekord Jumalaga ja ära mine vana võlaga uude aastasse!

(Viisil: Ma tulen taevast ülevalt)

Kõik patu võlad kustuta,
meid uuel aastal avita,
et patud maha jätame
ja uues elus elame.

Vaimulikud leivapalukesed. Igapäevaseks hingetoiduks ja südamekinnituseks Siioni teekäijaile. Ärataja kirjastus, Tallinn 1938, lk 374.